top of page
Baner 2600_462 px.jpg

אירועים קרובים

 • לאור הביקוש נפתח מחזור נוסף והגדלנו את מס המפגשים "כוחה של קהילה"
  לאור הביקוש נפתח מחזור נוסף והגדלנו את מס המפגשים "כוחה של קהילה"
  מספר תאריכים
  יום ד׳, 22 במאי
  zoom
  22 במאי 2024, 16:30 – 18:30
  zoom
  22 במאי 2024, 16:30 – 18:30
  zoom
  להכשרת יועצים לפיתוח חוסן קהילתי ומנהלי ומלווי קהילות לפיתוח ארגוני בהובלת גב' מרים שפירא וד"ר שי בן יוסף
 • אסיפה כללית ו-וובינר מרתק בנושא מיתוג אישי וארגוני
  אסיפה כללית ו-וובינר מרתק בנושא מיתוג אישי וארגוני
  יום ד׳, 22 במאי
  Webinar
  22 במאי 2024, 18:10 – 19:50
  Webinar
  22 במאי 2024, 18:10 – 19:50
  Webinar

חדשות פ.א.י