top of page
Baner 2600_462 px.jpg

אירועים קרובים

 • לאור הביקוש נפתח מחזור נוסף והגדלנו את מס המפגשים "כוחה של קהילה"
  לאור הביקוש נפתח מחזור נוסף והגדלנו את מס המפגשים "כוחה של קהילה"
  מספר תאריכים
  יום ה׳, 02 במאי
  zoom
  02 במאי 2024, 16:30 – 18:30
  zoom
  02 במאי 2024, 16:30 – 18:30
  zoom
  להכשרת יועצים לפיתוח חוסן קהילתי ומנהלי ומלווי קהילות לפיתוח ארגוני בהובלת גב' מרים שפירא וד"ר שי בן יוסף

חדשות פ.א.י

תוכן מקצועי חדש 

 

סרטונים ממפגשי למידה חדשים

פתוח רק לחברי קהילה רשומים