top of page

אדגר שיין הלך לעולמו

אד שיין איננו.


"Love is what we bring to our clients. All the good we do come from love."


   

אדגר שיין נולד ב-1928 במקום לא אחר מאשר ציריך, שוויץ ונפטר לאחרונה (26 לינואר) בגיל 95 בביתו שבפאלו-אלטו, קליפורניה, ממש רגע לאחר שסיים שיחת זום עם קהילת יועצים הארגוניים בארה"ב (אפשר להאזין לקטעים ממנה ב-).

אין ספק שאד שיין הוא אחד מתוך חבורה קטנה של מובילים ומפתחים את הפרופסיה של הפיתוח הארגוני. אין גם ספק בעיניי, שלמרות השינויים התכופים והעמוקים בסביבה החברתית והעיסקית, היסודות הייעוציים שטבע שיין ישארו אתנו עוד דורות רבים. 

אד שיין בילה את רוב חייו האקדמיים ב-MIT. לפחות שלושה דברים ששין פיתח שם הוא הותיר על הבמה שלנו, אנשי הפיתוח הארגוני: היעוץ התהליכי (process consultation), שלושת הרבדים של תרבות ארגונית (artifacts, values, and assumptions), ואת הצניעות והענווה ביחסים עם הקליינטים שלנו (humble consulting). קצת פחות מוכרת היא עבודתו על פיתוח קריירה. שיין השכיל להבין לעומק את השינויים שחלים בסביבה ואת השפעות שלהם על ייעוץ אפקטיבי ולא הפסיק להעביר את הידע שלו ואת צורות החשיבה שלו לסטודנטים וליועצים ותיקים הן בדרך הכתיבה שלו, הן בדרך של השתתפות בכנסים וסמינרים והן בפגישות אינטימיות בקבוצות קטנות ובשיחות זום, גם לאחר שיצא לפנסיה.

לי יצא 'להתחכך' בו בכנס קהילת הפיתוח הארגוני בפורטלנד, וושינגטון בארה"ב ממש קצת לפני הקורונה וכמובן שעל מדף הספרים שלי מונחים במקום של כבוד ספריו. תפיסת העולם הייעצית שלו נדונה ומתורגלת בכל קורס יסוד ביעוץ לפיתוח ארגוני שהייתי מעורב בתכנונו, תפיסה שמפתיעה כל פעם מחדש דור של נכנסים בשערי המקצוע, שנתקלים בהבחנה בין מומחיות תוכן למומחיות תהליך ובתפיסה שייעוץ מוצלח יותר כשהוא מבוסס על שאלות טובות מאשר על תשובות טובות.

מרשים בעיניי, שהמסר האחרון שהוא משאיר לקהילה נמצא בכותרת של הדף הזה - מסר של אהבה, זה מסר שאני נושא עימי אל כל הסטודנטים הצעירים בתחילת הכשרתם למקצוע: כדי לעזור לנועץ שלך, אתה צריך קודם להתאהב בו.

אנחנו בוודאי נמשיך להתבשם בכתביו ולחכוך בדעתנו למה התכוון ואיך ניתן ליישם את הרעיונות שלו בפרקטיקה הייעוצית שלנו ובתהליכי הכשרה למקצוע.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page