top of page

הציפיות הא-פורמליות-הסמויות כמרכיב מרכזי בכניסת מנהלים חדשים לתפקידם - יעקב ויטנברג


משקלן של הציפיות האפורמליות שלעיתים גם נסתרות ממנהל או נבחר חדש הן קריטיות להצלחתו. הן לא בהכרח תואמות את הציפיות הפורמליות הנאמרות. לכן חשוב להתייחס להן בתהליכי הכשרה, הדרכה ופתוח מנהלים ונבחרים.

משקלן של הציפיות האפורמליות שלעיתים גם נסתרות ממנהל או נבחר חדש הן קריטיות להצלחתו. הן לא בהכרח תואמות את הציפיות הפורמליות הנאמרות. לכן חשוב להתייחס להן בתהליכי הכשרה, הדרכה ופתוח מנהלים ונבחרים.

במהלך החיים הארגוני קיימות ציפיות א-פורמליות רבות ממנהלים ונבחרים שלא נאמרות במפורש בשונה מהציפיות הפורמליות שנאמרות במפורש. אפשר לחלקן ל-5 סוגים:

 

 1. בין הממנה או הממונים לבין המנהל החדש

 2. בין המנהל החדש לנושא-ההיבט המקצועי

 3. בין המנהל החדש לכפיפיו-בעיקר הממד הבין-אישי

 4. בין מנהל החדש לארגון-ההיבט התרבותי והממסדי

 5. בין המנהל החדש ולקוחות החוץ-הממד הייצוגי, שרותי ושיווקי

                      .                    

 


 ציפיות אפורמליות סמויות

ציפיות פורמליות -גלויות  


בין הממונה למנהל החדש

- אני רוצה שתהיה נאמן לי

-זכור הצלחה שלך היא בעצם הצלחתי

-אני קובע מה נכון ומה לא.   

-אני מצפה לדיווח עדכני ללא הפתעות

-אל תיקח לעצמך עצמאות יתר

-אני נותן בך אמון                            

-בחרתי בך כי אני מאמין בהצלחתך    היא בעצם הצלחתי

-אעקוב מקרוב אחרי התפתחותך.    

-בכל בעיה התייעץ איתי                      

-תנהל לפי המדיניות שלי                    


בין המנהל החדש לנושא

- אני מקווה שתשחרר אותי מלטפל בו

- כך אוכל להתגאות ולייחס זאת לעצמי

- מקווה שתוכיח לי שלא טעית

- תכתוב מה שמוצא חן בעיני    

-אתה לוקח אחריות רבה בניהול הנושא  -אנ

-אני מצפה שתפעיל מחשבה רעננה ויצירתית                                                              

-הניסיון שרכשת צריך להספיק לנושא  

-תגיש לי מסמך של עמדתך....


בין המנהל החדש לכפיפים 

-אני רוצה שקט, לא זעזועים וברורים.

-אני רוצה להציג הישגים לממונה עלי

-תתמודד איתם ואל תפנה אותם אלי 

-זכור אתה לא קובע כלום עדיין 

-אין לי חשק להחליף כל פעם מנהל 

-אם לא תצליח תעוף...

-אני מקווה שלא תקלקל אותה

-אני רוצה שתשפר את יחסי האנוש    ביחידה. 

-אני רוצה שתארגן ותגיע לתפוקות  ותוצאות.

-עליך להיות תקיף ולא לוותר להם  

-אל תבטיח הבטחות שאינך יכול לעמוד בהן.

-תזהר מאנשים הרוצים תמיד לשים רגליים.

-המנהל לפניך לא הצליח להשתלט  על העבודה 

-ביחידה יש אוירה טובה


בין המנהל החדש לארגון

-אתה צריך להיות ממזר ופיקח לשרוד

-אתה תהיה גם פוליטיקאי בצד שלי.

-אל תשכח למי צריכה להיות נאמנותך

-ארצה להיתפס כקולט עובדים טובים.

-יש יחידות ועובדים שיש לשמור איתן על יחסים.

-תלמד את מפת יחסי הכוחות בארגון.  

-יהיו כאלה שינסו למשוך אותך אליהם.

-אם תצליח יש לך עתיד אצלנו.


בין המתמנה ללקוחות

-אני לא רוצה חידושים והפתעות

-אל תביא לכך שאצטרך להגן עליך

-אנחנו צריכים לשלוט בלקוחות

-אל תעשה לי רעשים במערכת

-תקפיד על הקיים.                  

-צמצם תלונות מוצדקות.      

-אל תצא מעורך לספקם, אין להם גבול.    

-לתת מעבר כדי לספק לקוח מחייב אחרים.לסיכום


היינו רוצים מנהלים ממונים מזן אחר אך ישנם כאלה ובמיוחד במגזר הציבורי ששיקולים: אישיים, פוליטיים צרים, פחדים, צבירת עוצמה, והשפעה מניעים אותם.

יש להכירם להתייחס אליהם בהכשרה, הדרכה והנחיה של מנהלים גם אם פחות נעים לדבר על כך. במרבית הארגונים ובמיוחד במגזר הציבורי, הכוח, הסמכות וההשפעה הם שמניעים לא פחות ולעיתים אף יותר מהמקצועיות.מקורות להעמקה

 1. יעקב ויטנברג, תעתועי ההשקעה בסגנון הניהול, פאי, אפריל 2021.

 2. יעקב ויטנברג ,הקונפליקט המובנה בין נבחרים לפקידות, המקרה של משרד האוצר: פאי, ינואר 2021.

 3. יעקב ויטנברג, מנהל ללא כאבים, משאבי אנוש, אוגוסט 1990, עמודים 67-68.

 4. יעקב ויטנברג, המנהל הישיר קטליזטור ליישום הנלמד במסגרות הדרכתיות, המפעל, פברואר-עמודים 16-19  

 5. יעקב ויטנברג, האם מועמדים הנבחרים לתפקידי ניהול בית ספר בשיטה הקיימת של מכרז הם הטובים מבין המועמדים, פאי, דצמבר 2020 

 6. יעקב ויטנברג, מדוע משרדי ממשלה שורפים  זמן, מצפצפים עלינו ועל מבקר המדינה, האם יש תרופה מצילת חיים או חיסון לשיפור תפקודם?

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page