top of page

וובינר - היבטים רגשיים של הקורונה

מפגש זום עם ד"ר רוני ברגר על היבטים רגשיים של הקורונה.


במפגש דר ברגר דיבר על המח , והקשר שלו לתגובות במצב משבר, על השפעות על אנשים ועל ארגונים, וסיימנו במיינדפולנס
מה שהיה במפגש:

דיברנו על  הרגשות שהמגיפה מחוללת, בפרטים, בקבוצות ובארגונים, ולמדנו כיצד ניתן להתמודד עם האתגרים הללו תוך מתן מענה לשאלות:

למה אנו בני האנוש הנבונים (HOMO SAPIENS) מתקשים להתמודד עם מצבי דחק ומשבר?

למה לזברות אין אולקוס (כיב קיבה) ולנו יש?

מדוע ה- COVID-19 או וירוס הקורונה יוצר תגובה חרדתית?

מהם הסימנים של תגובה חרדתית - סימנים רגשיים, קוגניטיביים, גופניים והתנהגותיים?

כיצד ניתן להתמודד עם החרדה ברמה הפרטנית: כלים פרקטיים כמו נשימה וואגלית, מיינדפולנס, פעילות גופנית וכד'?

כיצד ניתן להתמודד עם החרדה ברמה הארגונית?

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page