top of page

חוסן אישי

 

 המפגש עסק בחוסן אישי וחשיבותו בעולם של שינויים ולנו כיועצים ארגוניים. 

במפגש הוצגו ההגדרות והמשמעות של חוסן אישי- Resilience  ונדון הקשר בין לחץ  וחוסן.   

המפגש התמקד במודל PERMA ((Seligman, 2011 והוצגו כלים שונים לפתח חוסן לאור מרכיבי המודל: 

רגשות חיוביותP-; מעורבות-E; יחסים בינאישיים- R; 

משמעות- M ;השגים- A.  

במהלך המפגש נערכו דיונים בקבוצות קטנות שאפשרו לשתף בהתמודדות האישית בתקופה זו 


חוסן אישי-וובינר בפאי
.pdf
הורידו את PDF • 1.25MBPERMA שאלון
.pdf
הורידו את PDF • 898KB

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page