top of page

טיפים וטריקים כמכשיר למידה בתוכניות הדרכה ופתוח מנהלים - יעקב ויטנברגשאלת יסוד איתם מתמודדים אנשי הדרכה ופתוח היא כיצד להדריך עובדים ומנהלים כך שהתוכנית תיצור עבורם מצבי למידה מאתגרים, ״תסדר להם את ניסיונם ותפתח להם כיווני חשיבה ועשיה חדשים ומשופרים. מאמר זה מוקדש לתפקידם של טיפים בתכניות הכשרה של מנהלים

יעקב ויטנברג

 

מחלת "תפסנו את הפרינציפ"

טווח תשומת הלב וההקשבה של מנהלים, עובדים ואף יועצים, בהאזנה להרצאה או בקריאת מאמר מקצועי אינו עולה על 15 דקות רצופות, ואף פחות מכך אצל הישראלי ה"מצוי". יש המסתפקים  לקרוא כותרות וכותרות משנה ״ולתפוס את הפרינציפ״. לאור אטרקטיביות ורלבנטיות הכותרת מחליטים אם ״לעשות זום״ ולצלול לתוכן הקטע.

״מחלה״ זו הולכת ומחמירה. השאלה כיצד אפשר בעיקר לעודד מנהלים לקרוא חומר מקצועי. יש שיאמרו שאם מאמר טוב מקצועית ותורם יקראו אותו במלואו. ברור שכאשר נבחנים או כותבים עבודה סמינריונית אין ברירה אלא לקרוא. אך מה כאשר מדובר בתהליכי פיתוח עצמי במיוחד בקרב מנהלים ויועצים.

במהלך השנים מצאתי כי מה שמתאים למנהל הישראלי המצוי הוא למידה מודרכת ״מטיפים וטריקים״ ניהוליים או ייעוציים. קל ומאתגר ללמוד מטיפים וטריקים לבחון אותם מול הניסיון הידע העמדות של כל אחד ואז להחליט מה לאמץ ומה ליישם וכיצד. ידע בניהול כבר לא ניתפס כנחלתם הבלעדית של מקצוענים בלבד אלא כידע הכרחי לרבים אחרים. מנהלים נדרשים לחשיבה ניהולית מורכבת. מספרם של  הנולדים באופן טבעי כמנהלים אינו גדול. אומנם עצות וטיפים אינה ערובה להצלחה בניהול אך לעיתים די בקליטה והטמעת רעיון מוצלח אחד כדאי להשיג יתרון משמעותי. במאמר זה לכן בחרתי להאיר גישה זו של טיפים וטריקים לפיתוח מנהלים ועובדים כרלוונטית מאוד לתרבות הישראלית גישה היכולה לשמש כמרכיב מרכזי בתוכניות הדרכה ופתוח לצד גישות אחרות.

 

הרציונל ללמידה מטיפים וטריקים

טיפים וטריקים מכילים דברי הגות, פתגמים, הגדרות והבחנות נועזות, נקודות מבט מעניינות, הברקות ושיח גלוי לב. עצות קצרות, תובנות שנונות פרי ניסיון של אחרים ותיקים, מומחים, עמיתים, ממונים או כפיפים שהיו שם ושעברו את זה. הם מעוררים הקשבה למידה ופעולה. לדוגמה ראשי רשויות חדשים "מבריזים" בימי הדרכה של ערב כניסה לתפקיד אך לא מוותרים על מפגש של ״טיפים וטריקים״ מניסיונם של ראשי רשויות וותיקות. נראה כי חשוב להם מאוד להגיע מהר למה שחשוב להשיג הישגים, להיבחר  שנית, לגבש מהר דימוי חיובי, להיתפס כחסכן לשלוט במתרחש, להפעיל כוח סמכות בצורה אפקטיבית, להיחשף לתקשורת, ולבסס מעמד במערכת הממשלתית. מודולה שהופעלה בהצלחה על ידי לאורך שנים בעידוד משרד הפנים. הנבחרים החדשים מרותקים רושמים בקפידה ושומעים בצמא טיפים בכל נושא מרכזי שראש הרשות עשוי לפגוש. 

טיפים וטריקים חוסכים עשרות שעות של לימוד עיוני תאורטי, מאפשרים לבחון את ניסיוננו אנו, לחשוב בנתיבים שאחרים צעדו בו והצליחו, ולקדם למידת עמיתים חווייתית ורלוונטית. זו הזדמנות נוחה לחוות התייחסות אישית, לקבל משוב (עצמי ומאחרים). זו למידה מניסיון פרקטי היכול למלא את הפער בין הידע המסודר לבן חוכמת החיים הניהוליים, בבחינת "מה לא מלמדים אותך בהרווארד".

אנו בוחרים ללמוד, לחשוב, לפעול ולהטמיע מטיפים: בעלי עומק, ייחודיות, קליטים, קולעים, מלאי השראה ותמציתיים. משתתפים נפתחים מספרים חוויות אישיות ומשתפים בניסיון ובהתלבטויות שלהם. די בקליטת רעיון אחד מוצלח כדי להפוך את ההשקעה לכדאית. טיפ אחד יכול לתת תמורה גדולה. טיפים יכולים לעורר הפתעה, צחוק, התנגדות  נרגשת, הסכמה נלהבת, הרהור, הזדהות או  קטליזטור למחשבה מעמיקה. סיוע לגירוי הדמיון, למסע אל תוך הנפש שלנו כמנהלים ללמידה ועשיה פוריים. גם מנהלים ועובדים מופנמים עשויים להיפתח וליטול חלק פעיל במפגשי טיפים וטריקים. טיפים וטריקים הם חלק מלמידת מבוגרים –אנדרגוגיה שבה מנהלים מגיעים לתהליכי פיתוח עם ניסיון וידע כלשהו שאינו דף חלק. תפקיד המנחה ליצור מצבים בהם הניסיון ולקחיו  שלו ושל האחרים  הופך לחלק משמעותי מתהליך הפתוח.

 

יתרונות הגישה

  • מאפשרת למשתתפים לקיים שיח ישיר, חוויתי, כן, בגובה העיניים, ורב כיווני, בשונה מהרצאה.

  • מאפשר למידה פעלתנית, לשאול להעיר, להגיב, לשמוע ולהשמיע מניסיונם ולבחון אותו בעיקר

  • להעמיד במרכז המפגש את בעיות הניהול של המשתתפים ולא נושא

  • התרומה היא גם לחדשים וגם לוותיקים. עליהם להעביר מול עינם ניסיון של עשרות שנים, להפיק לעצמם לקחים, בבחינת המלמד הוא זה שגם לומד.

  • מאפשרת לכל משתתף להציג את האני מאמין שלו וכך להיכנס בצורה חלקה ומעורבות אישית ללמידה.

 

כיצד זה עובד

מפגש טיפים וטריקים המאפשר למשתתפים מנהלים או עובדים חדשים או וותיקים לשוחח באופן חופשי ומונחה על ניסיונם או בעיותיהם בנושאי ניהול,   כאשר הקבוצה יכולה להיות הומוגנית או הטרוגנית. המנחה בסיוע המשתתפים מכין מיפוי של שטחות (ממדים מרכזיים) של הנושא –הסוגיה/הבעיה שבה דנים. לדוגמה, בנושא של כניסה של ראש רשות חדש לתפקידו מפגש הטיפים יעסוק בנושאים, כגון: כיצד לעבוד עם חבריו לקואליציה, כיצד לעבוד עם האופוזיציה, במה כדאי להתחיל, הקשר עם התקשורת, התושב, משרדי הממשלה, ניהול המועצה וועדותיה, מאיזה טעויות להימנע, כיצד להתמודד עם גביה נמוכה, טיפול בעבירות בניה, צוות שנאמן לראש הרשות הקודם ועוד.

כאשר הקבוצה גדולה אפשר לחלקה לקבוצות קטנות הומוגניות או הטרוגניות של 4-6 משתתפים, על פי הצורך. למפגש כזה יכולים להיות מספר מנחים-ראש רשות וותיק אחד או יותר מנוסים וותיקים, והיועץ או המנחה של המפגש. לכל נושא מוגדר זמן ראלי המאפשרת לכולם להתבטא. אפשר להביא כמנחים מספר ראשי רשויות וותיקות שרכשו בקיאות בנושאים שונים וכך לאפשר לכל קבוצה להרוויח מהניסיון והידע המגוון שלהם. טיפים כאלה לא תמיד ימצאו בספרי הלימוד או באמתחתם של מרצים חיצוניים, הם חלק מידע סמוי שרוכשים במהלך שנות ניסיון רבות. זו הזדמנות להקנות אותם לעמיתים ולמנוע טעויות מיותרות.

 

סיכום

אני מאמין בלמידה גם מתוך טיפים וטריקים ולא רק ממאמר, מודל, או תאוריה. הטיפים מאפשרים דיון פורה ובו מיגון של דעות ועמדות פרי ניסיון. מגוון שלעיתים מבטא במשפט אחד קצר ומתומצת חכמת חיים שלמה. הגישה מעוררת אצל מנהלים את הצורך לחשוב, להתעמת, לבחון עצמם וניסיונם האישי. גישה זו היא דרך נכונה להשלים את שיטות הלימוד האחרות. גישה המאפשרת לבחון ידע, עמדות והתנהגות בתחום כה מורכב כניהול במיוחד כשמדובר בלמידת מבוגרים (אנדרגוגיה). זו גישה המשתלבת היטב בכל תכנית פתוח מנהלים שבה הנאה, מעורבות רגשית ועניין. היא מאפשרת הצגת נקודות ראות מגוונות על נושא חשוב תוך הפניית המבט פנימה לעולמם של עמיתים המתמודדים עם מצבים דומים. זו שיטת לימוד המקרבת את השטח, משלבת לשלמות אחת כישורים ומיומנויות שונות. הגישה מותאמת לעובדים ותרבות הניהול הישראלית ולא גישות שמקורן   מתרבויות ניהול פחות רלוונטיות. זו למידה מהירה מתאימה לשינויים תכופים בתפקידים וחילופי קדנציות במנהל הציבורי.

 

מקורות

 

1. יעקב ויטנברג, טיפים וטריקים כמכשיר למידה בכלל ובתוכניות לפתוח מנהלים בפרט, משאבי אנוש, מרץ 2008

2. יעקב ויטנברג ,פתוח מנהלים במגזר הציבורי-עבר הווה ועתיד מנקודת מבט אישית, פאי, דצמבר 2020 

3. יעקב ויטנברג, פרופסור שמואל מייליק, שיטה חדישה לפתוח מנהלים בכירים, המפעל, אוקטובר 1984

4, יעקב ויטנברג, למידה בהשראת הניסיון לפתוח מנהלים בכירים בשרותי רווחה וחברה, השחר, נובמבר 1989 

5. יעקב ויטנברג, תכנית פתוח מנהלים מציאותית כיצד, משאבי אנוש, נובמבר 1988

6. יעקב ויטנברג, כיצד לפתח מנהלים בדרך אפקטיבית, משאבי אנוש, ינואר 1989

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page