top of page

ייעוץ לעסקים משפחתיים


וובינר עם ד"ר נאוה מיכאל-צברי שהתקיים ב- 19.8.20מרבית העסקים הקטנים והבינוניים ו- 40% מהעסקים הגדולים בארץ ובעולם הם בבעלות משפחתית . הוובינר מצביע על האתגרים המרכזיים של עסקים אלו בביצוע המעבר הבין דורי ומציע מודל פרקטי לאבחון עסק משפחתי. קריאה נעימה.


המפגש היה מרתק ומלמד מאוד והחל במבוא כללי לתחום העסקים המשפחתיים והאתגרים הייחודיים להם, כולל נתונים על הארץ והעולם. למשל הנתון המפתיע לפיו, בכל העולם, מרבית העסקים הקטנים והבינוניים הם בבעלות משפחתית (כמו מכולת או משרד עורכי דין), אך גם קרוב ל-40 אחוז מהעסקים הגדולים ביותר הם עסקים משפחתיים. בארץ, כמדינה צעירה בת 72, מרבית העסקים המשפחתיים הם בני כ-30 שנה, כלומר בסוף תקופת הדור הראשון שלהם, או בתחילת הדור השני לבעלות. הנתונים האלו מעידים על החשיבות הרבה להכיר את התחום ומאפייניו.

נאוה הציגה מודל המתייחס לדורות השונים של עסקים משפחתיים ולאחוזי ההישרדות במעברים השונים. מעניין היה לחשוב מהם האתגרים הארגונים בכל שלב ובמעברים בין השלבים השונים. למודל השלכות על ניהול ויעוץ כאחד. למשל, אתגרי הניהול של הדור הראשון מאופיינים ביזמות וריכוזיות לעומת אתגרים שונים לגמרי איתם מתמודדים הדורות האחרים, למשל מיסוד נהלי העסק וניהול שיתופי.
בנוסף, הוצג מודל לאבחון העסק המשפחתי באמצעות מודל תלת מימדי: ציר התפתחות הארגון, הציר של השלב המשפחתי וציר הבעלות. המודל הזה יכול לסייע בשלב האבחון הארגוני, בשלב בניית תוכנית עבודה וכמובן לתכנון ההתערבות היעוצית. נאוה הזמינה אותנו לשיח בקבוצות ובו המשתתפים שיתפו את ההכרות שלהם עם עסקים משפחתיים כיועצים, לקוחות או בהקשר אחר. בנוסף בכל קבוצה היה שיח על האתגרים אותם פוגשים היועצים הארגוניים בבואם לייעץ לארגונים בבעלות משפחתית. 

החלק האחרון כלל סקירה של ארבעה מתוך האתגרים המרכזיים ביותר ודיון בכלים ומפתחות לפתרונות. 

המפגש הסתיים במסר ערכי של עסקים משפחתיים על ידי החיבור לסמל של משפחת רוטשילד. הסמל מכיל ציור של יד האוחזת חמישה חיצים מאוגדים יחד רמז לחמשת הבנים של מאיר רוטשילד שהיו מאוחדים ופעלו יחד. מתחת רשומים שלושת הערכים המרכזיים: הרמוניה, יושרה וחריצות.
留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page