top of page

"מודל "המוח השלם "WHOLE BRAIN" - יעקב ויטנברג

מודל יישומי המסייע לקידום והטמעה של יצירתיות וחדשנות ברמת הפרט , הצוות והארגון. המודל מסייע לבעלי התפקידים לזהות את הדומיננטיות המוחית שמשפיעה על דרכי החשיבה והפעולה שלהם ושל הנועצים שלהם ולזהות כיצד היא מקדמת או מקשה על לעבודתם . כמו כן הוא מסייע להם לרכוש דרכי פעולה שיאפשרו להם להתמודד עם תופעה זו ולהעצים את האינטואיציה שלהם . הניסיון מראה כי השימוש במודל מאפשר ליועצים ארגונייים לסייע לנועצים להגדיל את מספר הרעיונות , לטיייב את איכותם ולסייע בדרך הטמעתם בארגון .


מאמרים נוספים של יעקוב ויטנברג

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page