top of page

מפגש קהילה קייצי - הייעוץ הארגוני בין גלי הקורונה

הייעוץ הארגוני בין גלי הקורונה - מפגש קהילה קייצי

שהתקיים ב- 25.8.21
גדי ויובל - היו"רים של פ.א.י פתחו במסורת חדשה של מפגש קהילה קייצי ומזמינים אותך להיפגש ולחוות את מה שיכול להתהוות כאשר נפגשים ביחד עם עמיתים למקצוע. 

בקיץ הזה המפגש התמקד במבט משותף על הייעוץ הארגוני כפרקטיקה בשינוי, במציאות של מגפה מתמשכת.

במפגש התקיים תהליך של שיתוף בניסיון ובידע, סביב שלוש שאלות אקטואליות, שלכל אחד מהמשתתפים הייתה הזדמנות להתעמק בהן, באופן שאפשר לאסוף רעיונות מעשיים ותובנות רלוונטיות למציאות של היום.


החלק הראשון כלל המחשות מפי יועצים, להשראה על ייעוץ, טכנולוגיה בצל הקורונה:

- עוברים לדיגיטל - תיאורי מקרה - רענן הס

- יוצרים קשרים - מיכל גרדשטיין  

- אפליקציית מובייל  בשרות הלב - סמדר תדמור

- מה מספרים הנתונים?  סיפור (לא) פשוט - ורדה גרטלר - יפעת, אמדוקס


חלק א'
חלק ב'לאחר ההרצאות נערך שיח עמיתים לאיסוף רעיונות על השאלות הבאות:

* למה לי ייעוץ עכשיו? - מה עובר על הנועצים שלנו במציאות המתהווה ואיך משתנה החוזה הייעוצי בעקבות כך? 

* ליבת הייעוץ: מהן ההזדמנויות שהמציאות מזמנת לנו ומהו הערך המתחדש של הפרופסיה?

* מה מתחדש בארגז הכלים הייעוצי שלנו ואיך אנחנו משמרים את הרלוונטיות שלו?


איסוף 'חוכמת ההמון' שנוצרה תגובש למסמכים בעלי ערך לקהילה שיפורסמו בקרוב ויהיו פתוחים להמשך שיח.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page