top of page

קבוצות עמיתים - מירה להקשנת קורונה-קבוצות עמיתים בארץ


שנה נוספת חלפה, שנה מאתגרת,  בה כולנו התמודדנו עם חרדה פנדמיה, סגרים והיבטי כלכלה משתנה. 

הקבוצות שלנו עברו לפעילות זומית מרחוק. 


התלבטנו המון בעניין הפעילות מרחוק והחלטנו להתנסות וללמוד תוך כדי פעילות. 

שהרי הקבוצות נבנו בראייה גאוגרפית לאורך הארץ ובמטרה לבנות קשרים (לסוגיהם)ולמידה בין אישית. 


אתגר המעבר לקבוצות עמיתים הפעילות מרחוק ותוצאותיו, הציג בפנינו את עוצמת הקשר והצורך שקיים. 


במבחן הזמן כולנו לקחנו חלק, הצלחנו להמשיך את הפעילות. היו גם היו  אתגרי מבנה של כל פגישה ואורך הזמן , 

אך הרצון והצורך היו כה כנים וברורים שההתאמות כמעט ונעשו מעצמן. 


אנו חוזרים כעת לפעילות שגרתית, המוכרת לנו מימי טרום קורונה. 

יש אומרים שכנראה נראה פעילות היברידית, ימים יגידו. 


 זו גם העת להעביר את ההובלה לבועז בתודה, 

אני אתפנה לנושאים אחרים.


אבקש לומר תודה לכל אחד ואחת ממובילי ומחברי הקבוצות 

שהייתם חברים אמיתיים וכנים, מכווני יעד, אכפתיים, קשובים ומוכנים לכמעט הכל ....

כדי לשמור על מה שנבנה והוא שלנו ועבורנו.


אז זה הזמן לומר תודה אישית 

והערכה רבה לכל אחד ואחת

 שתרמו מהותית להצלחת הקבוצות

 לאורך שלוש שנות קיומן  בפעילות ברוכה,

 תחושת מחוייבות להצלחה 

ובהתנדבות


ל אורית ברוידס, דגנית פייקוב ,מירי לוין רוזליס  קבוצת באר שבע

ל אפרת גרינבר,איילת פולנצ'יו קבוצת מודיעין

לשחם אברהם  ושירלי קורן רז קבוצת באר טוביה

 לורד דגן טל ושלמה אשכנזי קבוצת ירושלים 

לעמנואל אלטר ועודד זהר קבוצת ת"א

לפרידה דרוק ואנוכי מירה להק קבוצת נתניה

 למתן כחולי וסמדר כהן קבוצת טבעון

לאוריאנה  עבוד  ומיטל מסורי קבוצת עמק יזרעאל 


לכל המובילים שהתחלנו ביחד

 את ה"מבראשית" 

 שולחת מכאן תודות עמוקות להתחלת הדרך המשותפת של כולנו
באהבה ובהערכה רבה  :) מירה להק                      

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page