top of page

שילוב גישה נרטיבית בפרקטיקה של הייעוץ הארגוני

מוביל המפגש - אבי שחף

ביום ראשון: 31.5.20 בשעה: 18:00 - 19:00

 

במה נעסוק? 

בשנים האחרונות חל שימוש גובר והולך בגישה הנרטיבית שמבוססת על סיפורים אנושיים. מגוון רחב של פרופסיות, ובתוכן גם הייעוץ הארגוני, מעודדים יועצים ונועצים להעלות על הכתב סיפורים כחלק מתהליכי עבודתם. "סיפורים שעולים בתהליך הייעוץ מסייעים לנו להכיר את ה'חצר האחורית' של הארגון", כותב חוקר הארגונים, דיוויד בוז'ה. 

במהלך המפגש נרצה לחזק מודעות לפוטנציאל של הגישה הנרטיבית בעבודתנו דרך התייחסות לשתי נקודות מבט: האחת הנרטיב של היועץ לצד הנרטיב של הנועץ, והאחרת -  שילוב הפרקטיקה הנרטיבית  בתהליכי הייעוץ הארגוני : השאלה הנרטיבית , הראיון הנרטיבי והניתוח הנרטיבי 

לצד המשגה בסיסית נשלב דוגמאות מהעבודה הייעוצית, ונאפשר לכל מי שיהיה מעוניין בכך לחוות "טעימה" מהנושא דרך התנסות אישית.   

 

מוביל המפגש:  

אבי שחף - הוא יועץ ארגוני שתחום התמחותו הוא קידום ערך כבוד האדם בארגונים, הוא חבר בקבוצת עניין של חוקרים נרטיבים במכון מופת, משלב 

כלים נרטיבים בעבודה הייעוצית. בעבר יו"ר איפ"א


מוזמנים לצפות בהקלטהCommentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page