top of page
baner 1803_262 px.jpg

אודות הקהילה

פ.א.י - הקהילה הישראלית לשינוי ולפיתוח ארגוני

הקהילה משלבת יועצים לשינוי ולפיתוח ארגוני, יועצים לניהול, מעריכי תכניות, מנהלים המובילים שינוי בארגונם, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי פיתוח ארגוני, יועצים ארגוניים, יועצים פנים ארגוניים, יועצי שיווק, מאמנים למנהלים, חוקרים ואנשי אקדמיה בתחומי הניהול, הפיתוח והחברה וכל מי ששותף לשינוי בארגונים ובחברה הישראלית.

מטרת הקהילה היא להרחיב את השדה המקצועי של ניהול השינוי של ארגונים ושל החברה הישראלית לטובת קבלת החלטות וצמיחה.

בית חם לעוסקים בשינוי

פעילות הקהילה תתבסס על דיאלוג, שיתוף ובחינת הנחות היסוד, באמצעות פיתוח קהילה ורשת מקצועית.

הבסיס הערכי שהקהילה פועלת על - פיו:

איכות, עדכניות ורלוונטיות - מקדמים ערך משמעותי בעיסוקים, סוגיות ותכנים רלוונטיים.

גיוון והכלה (Diversity & Inclusion) - ראיית הרשת כקהילה רב-גורמית מגוונת ומכילה הפתוחה לכל מי שמסייע לארגונים בהתאמה לשינויים בסביבתם הפנימית והחיצונית.

קיומיות וצמיחה - אוריינטציה עסקית של הקהילה ושל הארגונים בהם פועלים חבריה.

שיח רב תחומי קשוב ומכבד - שיח פתוח, מרחיב, מעורר ומאפשר שהייה, הרהור וערעור.

פעילויות הקהילה
1. פעילות מקצועית
א. ליזום, לארגן, לבצע ולנהל כנסים, השתלמויות, קורסים, ימי עיון והדרכה בנושאי תוכן רלוונטיים להתפתחותם המקצועית של החברים בעמותה ולאחרים העוסקים בתחום ניהול בשינוי של ארגונים.
ב. לעודד מחקר, עיון פרסומים מקצועיים בתחום, תוך שיתוף פעולה בין כל הקהלים השותפים ברשת: יועצים, אנשי אקדמיה ומנהלים.
ג. לבצע כל פעילות מקצועית, העשויה, לדעת הועד/ההנהלה לקדם את מטרות העמותה.


2. פעילות ארגונית
א. ייזום וביצוע פעילויות נוספת בתחום הפיתוח הארגוני בארגונים לטובת ארגונים והחברה הישראלית.
ב. גיוס משאבים לצורך מימוש מטרות העמותה.
ג. לבצע כל פעילות ארגונית, העשויה, לדעת הועד/ההנהלה לקדם את מטרות העמותה. חברים בקהילה יכולים ליהנות מכלל.

הערך של פ.א.י לחברים

בקהילת פ.א.י חברים כיום אנשי פיתוח ארגוני ממגוון רחב של תחומי עשייה: יועצים ארגוניים, יועצים ארגוניים בחברות ייעוץ, יועצים לניהול, מעריכי תכניות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי פיתוח ארגוני, יועצים פנים ארגוניים, חוקרים ואנשי אקדמיה בתחומי הייעוץ והניהול.

מטרות הקהילה הן שלוש:

* לפתח את הפרופסיה של הפיתוח הארגוני בהיבטים של זהות מקצועית, עקרונות מקצועיים, ידע פרופסיונלי ולמידה מניסיון מצטבר. זאת אנו עושים דרך עידוד של כתיבה מקצועית, קיום מפגשים שונים לקידום ידע מתהווה, וובינרים ומפגשים מקצועיים של התחלקות בידע, שיתופי פעולה עם גופים אקדמיים ועוד,

* לקדם את אנשי הפיתוח הארגוני בארץ דרך תהליכי השתלמות, כנסים מקצועיים, קישור לידע מחו"ל, קידום וחיזוק האתיקה של היועצים, הקניית מיומנויות ותהליכי מנטוריגג ועוד,

 *לחזק את ההשפעה של תהליכי הפיתוח הארגוני בחברה הישראלית על שלושת מגזריה: העסקי, הציבורי - ממשלתי והחברתי, דרך העמקת הידע וחיזוק המיומנויות של העוסקים במקצוע,  הרחבת הנגישות של ארגונים צרכני ייעוץ לאנשי המקצוע, וחיזוק האתיקה הייעודית לעוסקים בפרופסיה.

 

פעילויות העמותה נשענת על מתנדבים ומבוססות על מיסי חבר ותשלום עבור השתתפות באירועים מקצועיים, ולכן, ככל שגדל מספר החברים כן מתרחבת היכולת של העמותה לפעול להשגת מטרותיה.

 

המטרה המרכזית שאנחנו רוצים לקדם הינה לחזק את המקצוע, לחזק את היועצים ולחזק את האימפקט על החברה בישראל. כדי להשיג זאת, אנחנו רואים חשיבות בהצטרפות של יועצים עצמאיים, יועצים בתוך ארגונים ממגוון המגזרים (עסקיים, ציבוריים וחברתיים), ושל יועצים בחברות הייעוץ לקידום מטרות אלו. 

חברות בעמותה מציעה מגוון תועלות לחבריה:

מחויבויות הדדיות:

- השתייכות לקהילה בעלת אינטרסים ותחומי עניין דומים

 מעורבות אקטיבית בקידום המקצוע

- תרומות מקצועיות לקהילה ושיתוף בחדשנות.

- מעורבות בתהליכי הסמכה, סטנדרטיזציה מקצועית, ואתיקה 

- הזדהות עם הקוד האתי של פאי

- השתתפות בקבוצת עמיתים לדיאלוג על סוגיות בעלות עניין משותף.

- יצירת הזדמנויות ליוזמה אישית ולהשתתפות בפעולות התנדבותיות- וובינרים ומפגשים מקצועיים חודשיים.

- הצגה / חשיפה בכנסים מקצועיים.

- התנדבויות בצוותים פעילים בקהילה, כמו: פ.א.י למידה, ועדת אתיקה, צוות החברה האזרחית.

- השתתפות בקבוצות עמיתים גיאוגרפיות \ נושאיות.

- קידום משותף של המותג המקצועי פ.א.י

ערכים מוספים:

- מיתוג בתוך המיליה המקצועי.

- אתגור תפיסות עולם מושרשות.

- הכרת יועצים ודרכי פעולתם המתעדכנות. 

- נגישות למאגר יועצים ברמות ניסיון מגוונות - הזדמנויות זמינות לשיתופי פעולה.

- אתגור מקצועי - חיישנות לגבי מה קורה בסביבה העסקית.

- הזדמנויות לפעילויות התנדבותיות לטובת החברה האזרחית.

- תחושת שייכות לקהילה מקצועית וחיזוק הביטחון העצמי במקצועם. 

- הזדמנויות להתייעצות מקצועית בקבוצות עמיתים גיאוגרפיות או נושאיות.

- השתלמויות לפרקטיקנים.

 

יתרונות כלכליים:

- עלות החברות שולית וזיכוי ממס הכנסה.

- השתתפות בהשתלמויות, ימי עיון ואירועי הקהילה במחיר חבר - או חינם (לפי סוג האירוע).

- השתתפות בכנסים במחיר חבר.

- חיבור לאתר פ.א.י: פרופיל היועץ - החבר במאגר היועצים הפתוח לקהל הרחב, כניסה לחומרים - תוכן  מקצועי הפתוח רק לחברים.

- זכאויות להטבות ולמבצעים של להב - ארגון העצמאים ולספקים אחרים שמתחברים לעמותה.

- חבילות כספיות אפשריות: מבצעי חשיפה, פרסום ושיווק במחירי חבר, פרסום באתר פ.א.י.

bottom of page