top of page

 הצעות עבודה

בכל שבוע אנחנו מפרסמים בפורום הדרושים שלנו את המודעות העדכניות בתחום הפיתוח הארגוני

והלמידה. המודעות מגוונות ורלוונטיות גם ליועצים חדשים וגם לוותיקים. ישנן משרות בגופי ייעוץ  שונים, גופים עסקיים שיש להם מחלקות פיתוח ארגוני ולמידה וכן ארגונים ציבוריים וממשלתיים

על מנת להיכנס לפורום ולהישאר מעודכן, יש להצטרף באמצעות לחיצה על קישור זה

Meeting
bottom of page