top of page
baner 1803_262 px.jpg

Meetייעצים

Meet'ייעצים' - התכנית להצמחת יועצים ארגוניים בתחילת דרכם

הזדמנות ליועצים חדשים לקבל ליווי אישי מיועץ מנוסה, ולרכוש כלים להשתלבות בעולם הייעוץ:

  • הכרות עם גישות ותפיסות ייעוציות ופרקטיקות מגוונות

  • חשיפה לתהליכי ייעוץ מהשטח 

  • יצירת נטוורקינג זיהוי ומינוף חוזקות אישיות 

  • בחירת כיוון תעסוקתי

 

הזדמנות ליועצים מנוסים ללוות יועץ מתחיל ולגדול מקצועית!

  • הזדמנות לחנוך יועץ צעיר ולחלוק את הידע והניסיון שלכם.

  • רכישת כלים לחניכה וליווי.

 

התכנית כוללת:

סדנאות קבוצתיות

סדרת מפגשים עם מיטב המנחים מעולם הייעוץ- בנושאים הבאים: 

1. ניתוח Case Studies

2. חשיפה לגישות ייעוציות שונות.

3. מיתוג אישי.

4. חשיפה לתהליכי ייעוץ מהשטח.

 

ליווי אישי על ידי מנטור

1. סדרת מפגשים אישיים בהם יועצ/ת וותיק/ה mentor יסייע ליועצ/ת צעיר/ה mentee בהתפתחות המקצועית שלו.

2. הכרות עם גישות ותפיסות ייעוציות ופרקטיקות מגוונות.

3. חשיפה לתהליכי ייעוץ מהשטח. 

4. יצירת נטוורקינג.

5. זיהוי ומינוף חוזקות אישיות.

6. בחירת כיוון תעסוקתי.

חוויות מתוך המחזור הראשון של התוכנית

חוויות מתוך המחזור השני של התוכית

bottom of page