top of page

כנס הערכת אימפקט בחברה האזרחית - נובמבר 2021
הערכת האימפקט של עמותות/מיזמים אשר מבקשים לחולל שינוי בחברה האזרחית, עוסקת בשאלה עד כמה העמותה/המיזם המסויימ/ת מצליח/ה לא רק להשיג מטרות ספציפיות (בכך עוסקת הערכת-אפקטיביות), אלא גם לממש חזון המתייחס לשאיפה להשאיר חותם משמעותי (אימפקט) במרחב החברתי. הערכת אימפקט היא משימה מורכבת ומאתגרת, שעד כה לא רבים בחברה האזרחית כבר הצליחו להתמודד איתה, למרות שהיא עשויה לתרום תרומה משמעותית לבעלי העניין של עמותות/מיזמים כאלה. 

אנו קוראים לבעלי עניין מרכזיים בגופים אשר עוסקים בהתמודדות עם הערכת האימפקט שלהם במרחב החברתי, להציג בכנס הזה את תהליכי ההתמודדות שלהם.

מוזמנים לכנס כל מי שעשויים להסתייע בהערכת אימפקט ככלי להעצמת פעילות בחברה האזרחית: מעריכים מקצועיים, יועצים ארגוניים, מנכ"לים ובעלי תפקידים בעמותות ובקרנות המממנות אותן; מנהלים של חברות עסקיות שמנסות להתמודד עם אימפקט חברתי; וכמובן לכל מי שהנושא מעניין אותם מבחינה מקצועית.* תכני הכנס - ההרצאות המוקלטות פתוחים לחברי פ.א.י ולמשתתפי הכנס ללא תשלום 

* אורחים באתר מוזמנים לצפות בתכני הכנס - ההרצאות המוקלטות בעלות של 100 ש"ח 

* לתשלום עבור הצפייה בכנס לחצ/י כאן

ברכות ודברי פתיחה 

ד"ר ריטה סבר - יו"ר הכנס: על אפקטיביות, אימפקט ומה שביניהם
 

סימפוזיון א'

מסתכלים לאימפקט בעיניים - סיפורו של מכון "אבני ראשה"

* ד"ר הלנה קימרון - מנהלת הערכה 'אבני ראשה'

* עמליה חיימוביץ - מנכ"לית 'אבני ראשה'  

* ד"ר סיגל ריינדרס כפרי - מנהלת הערכה ומדידה, קרן יד הנדיב  

* גל פישר - מנהל תחום חינוך, קרן יד הנדיב    


סימפוזיון ב' 

הערכת האימפקט החברתי של עמותת כ"ן (כוח נשים) על הפער המגדרי בהנהגת הרשויות המקומיות, בתפקידי חברות המועצה, וסביב שולחנות קבלת ההחלטות

* ד"ר מזל שאול - מנכ"לית עמותת כ"ן 

* ד"ר עו"ד אורית רישפי לביא - ס. ומ"מ יו"רית עמותת כ"ן 

* שני אלדן-חיימי - מנהלת פיתוח והדרכה לשעבר

* יהודית סטלמך - מנהלת פרויקטים, קרן פרדריך-אברט 


מושב A - יו"ר המושב ד"ר רויטל היימן

בין ערכים חברתיים לערכים כלכליים - הערכת השפעתו של מיזם קו-אימפקט על שילוב הטאלנטים  ערבים בתעסוקה הולמת בחברות המגזר העסקי והפרטי  

* ד"ר מנאל חריב, אחראית תחום מחקר, הערכה ומדידה במיזם קו-אימפקט


מדידת אימפקט חברתי בעמותת בוגרי 8200   

* אליענה דן - מנכ"לית עמותת בוגרי 8200 (ש.מ.2)


מושב B - יו"ר המושב ד"ר אריאלה הראל

הערכת אימפקט חברתי-ארגוני בתחום המוגבלויות

    * ד"ר דנה רוט - מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא


הערכת השפעתה של תכנית רואד על הנגישות להשכלה בוהה בחברה הערבית, הדרוזית, הצ'רקסית והבדואית

    * אשרף ג'בור - מנכ"ל רואד - התכנית הלאומית להנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית

                   

סימפוזיון ג' 

הערכת השפעה חברתית ארוכת טווח בחינוך המדעי

* ד"ר ליאת בן דוד - מנכ"לית מכון דוידסון 

* נעמה בר-און - מנהלת יחידת ההערכה,

* אמנון וידן - מנהל יחידת המנהלה

        

סימפוזיון ד' 

תהליך הערכת האימפקט של תכנית המנהיגות הבכירה של קרן וקסנר

* רענן אביטל - מנכ״ל קרן וקסנר 

* דנה סבוראי הדר - סמנכ״לית הקרן ומנהלת קהילות הבוגרים 

* סיון שני - מנהלת תכנית המנהיגות הבכירה והרשת ד"ר יובל דרור - יו"ר משותף של פ.א.י -

מה אפשר לעשות כדי לקדם הערכת אימפקט בחברה האזרחית? 

הזמנה לשיח ולשיתופי - פעולה 


Padlet מסכם של התובנות של המשתתפים מהמפגש
コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page