top of page

מדידת אימפקט חברתי בעמותת בוגרי 8200

הרצאה של אליענה דן, מנכ"לית עמותת בוגרי 8200


עמותת בוגרי 8200 פועלת במטרה לשמר את מורשת יחידה 8200, לתמוך בקהילת בוגרות ובוגרי היחידה בחייהם האזרחיים וכך לרתום את רשת הבוגרים לטובת החברה הישראלית והציבור הרחב. 

בעשור האחרון, חלק הארי בעשיית העמותה מוקדש לפעילות למען החברה הישראלית בשלושה צירי פעילות מרכזיים: קידום יזמות טכנולוגית בכלל ויזמות חברתית בפרט; קידום אוכלוסיות מיעוטים ונשים בעולמות הטכנולוגיים; קידום חינוך טכנולוגי בפריפריה. העמותה מהווה מצע לבוגרים לקידום יוזמות חברתיות, במטרה להשתמש בידע ובניסיון שנרכשו במהלך השירות הצבאי כדי להיטיב עם החברה הישראלית על גווניה השונים.

"בעלי המניות" בארגון החברתי הם שונים: גופי הניהול בעמותה; חברי העמותה; עובדי העמותה; מתנדבי העמותה; מוטבי העמותה; תורמים וגורמים מממנים; ועוד. התשובה לשאלת מדדי האימפקט החברתי מתייחסת לקהלים השונים שאותה העמותה משרתת. בהרצאה נדגים מקרה בוחן של אחת התכניות בעמותה כדי לבחון את מדידת האימפקט החברתי תוך שימוש במדדי הפיתוח הגלובלי של האו"ם ובראי קהלי היעד השונים בארגון.


מצגת המפגש


מצגת - מדידת אימפקט בעמותת בוגרי 8200 - כנס הערכת אימפקט נובמבר 2021
.pdf
הורידו את PDF • 1.60MB

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page