top of page

מה אפשר לעשות כדי לקדם הערכת אימפקט בחברה האזרחית?

ד"ר יובל דרור - יו"ר משותף של פ.א.י - 


הזמנה לשיח ולשיתופי - פעולה Padlet מסכם של התובנות של המשתתפים מהמפגש
留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page