top of page

פיזיקה מתגייסת לשינוי - פודקאסט
מיכל זיגלמן יועצת לניהול ומנהיגות במורכבות, פיזיקאית. מייסדת ומנכ"ל Dualityהמתמחה באסטרטגיה, קבלת החלטות וחדשנות בתנאי שינוי ואי ודאות.


מוסמכת במתודולוגיית Disruptive Strategy- Harvard Business School. מיכל מיישמת, בעבודתה, עקרונות מתחומי הפיזיקה, תיאוריית המורכבות (Complexity) ותורת הרשתות, כדי לקדם אפקטיביות של מנהלים וארגונים בסביבה דינאמית ומשבשת. טלי קוזי ואני אירחנו בפודקאסט את מיכל כדי לנסות ולהבין ממנה איך עקרונות פיזיקליים מסייעים לשינוי, באילו גישות היא נעזרת כדי להוביל תהליכי שינוי בארגונים ואיך כל זה יכול לסייע למנהלים וארגונים לגבש מענים אפקטיביים בעולם מורכב המשתנה חדשות לבקרים.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page