top of page

אספה כללית שלא מן המניין
האסיפה התקיימה בתאריך: 25 ספטמבר 2019 במרכז הבינתחומי בהרצליה

ד"ר אורה סתר נבחרה ליו"ר האסיפה


נוכחו: חברי הנהלה/ועד מנהל: פרופ' גלית עילם שמיר, ד"ר יובל דרור, מירי להק, סיגי לב ונעמה בר און -

נכחו 38 חברים וחברות איפ"א, 8 חברים בעמותה בעבר והמנכ"לית יוליה סרוסי


סה"כ מצביעים בעת קבלת ההחלטות - 32 חברים


סדר היום של האסיפה:

1 . הרקע לכינוס האסיפה בעקבות בקשת החברים

2 . דיון פתוח שיח משתתפים –

3 . החלטות1. הרקע לכינוס האסיפה בעקבות בקשת החברים:


א. יובל דרור תיאור מצב: 

- מצב המשבר בעמותה נמשך כבר מספר שנים במיוחד משבר בקיימות ובמשאבים. לפני כ - - - 3 שנים עוד בתקופת כהונתה של איוה הבנו שצריך משהו אחר ונכנסנו לתהליך אסטרטגי ביחד עם איתן אור שהתנדב לסייע לנו. בעקבות התהליך, הוחלט על שינוי מבני ועל מספר כיוונים

אסטרטגיים לשיפור בתחום הכלכלי הוגדר תפקיד בהנהלה לתחום הצמיחה העסקית. 

- סיום כהונתה של איוה לאחר  - 5 שנים הולידה את הבאתו של איתן בעל ניסיון בהובלת - אסטרטגיה בארגונים עסקיים, שהכיר היטב את התכנית וביחד איתו האמנו שניתן יהיה לממשה. 

- בהובלתו של איתן הוחלט על הפיכת האיגוד לרשת רב קהילתית, המצטרפת אליה קהילות משיקות, על מיתוג העמותה מחדש וכן על הוצאה אל הפועל של תכנית הקמת אתר חדש (תכנית שאושרה בתקופת איוה).


- התוצאות אליהן הגענו מה עבד: 

* הושק אתר חדש: אתר קהילתי על פלטפורמת איגלו חברה קנדית שנתנה את האתר - בחסות.


* מיתוג מחדש של העמותה: מעבר באיפ"א לפאי כולל לוגו חדש.


* נעשו כמה ניסיונות לשיווק פנימי של האתר וחיצוני של המיתוג ושל הכנס.


* השנה קמו קבוצות עמיתים בפריסה גיאוגרפיתהתוצאות אליהן הגענו מה לא עבד: 

* המעמד הכלכלי של העמותה לא השתנה: הבסיס הכלכלי לא חוזק וממשיכים לקיים את השוטף בלבד. 3 חברים התנדבו לאייש את התפקיד ראש תחום צמיחה עסקית ללא הצלחה בגיוס משאבים. בהעדר משאבים, התשתית היחידה למימוש האסטרטגיה, הייתה ונותרה פעילות המתנדבים.


* פתיחת השדה לגיוס חברים וקהילות: תמונת החברים לא השתנתה, ליבת הארגון ומרבית המצטרפים היו והינם יועצים ארגוניים והקהילה היחידה שהצטרפה היא קהילת מעריכים התכניות שהצטרפה עוד בטרם הכרזה על תכנית השינוי. קהילות אחרות לא הביעו עניין להצטרף וגם קהילות משנה פנימיות לא קמו.


* הכנס שנתי שהיה צריך להתקיים ככנס השקה של הקהילה, כנס למפגש עם פרופסיות וקהילות משיקות לא צלח ולא הצליח לממש את הרעיון האסטרטגי של פתיחה למגוון ולחיבור בין קהילות.


* הפיתוח המקצועי: לא נבנתה תכנית שנתית לפיתוח המקצועי בהלימה לאסטרטגיה, היקף הפעילות צומצם


* התחילו להישמע קולות של חוסר שביעות רצון וטענות של חברים שמאבדים את הזהות ואת הבית, כולל עזיבה של חברים. קולות אלה נענו בתפיסה שכאשר הולכים לחדש זה לא מתאים לכולם ובתפיסה של חוסר אכפתיות כלפי "העבר הישן" וכלפי עזיבת חברים.

אורה - סיכום סוגיות מרכזיות שעלו בשיח:

- הלמה?: מהי הצעת הערך?

- הניכור: החיבור לבית, האם בית? הקשר בין ההנהלה לבין החברים

- המשבר: משבר כהזדמנות - לנצל את המשבר כדי לא להפוך לאיפ"א מת. הזדמנות לברור משמעותי של הזהות, הערך, התרומה ליועצים, התרומה למקצוע והתרומה לארגונים ולמנהלים.


3. החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית שלא מן המניין:

א. קיום תהליך לבחינה מעמיקה של המשך דרכה של העמותה בהתבוננות אסטרטגית פנימית -  בחינה משותפת ומשתפת - הצבעה: בעד 32

 ב. הקמת צוות היגוי לתהליך הבדיקה בהובלה מקצועית של טובה אורבוך )הצבעה: בעד 32

 ג. חזרה לפעילויות השוטפת בתקופה הקרובה: מפגשי למידה, עמיתים, כנס שנתי הצבעה: בעד 32

ד. אישור התפטרותם של חברי ההנהלה הבאים: איתן אור, אפרת יעבץ, ליאור פורת וטל בן - חיים הצבעה: 31 בעד, 1 נגד

ה. אישור ועדת ביקורת: אורנה רבינוביץ פונדק  הצבעה: בעד 32

ו. מינוי החברים הבאים לוועד מנהל עד לאסיפה הכללית הבאה ב- 2020  הצבעה: 29 בעד, 1 נגד:

* אורה סתר - יו"ר העמותה הצבעה נפרדת: 32 בעד

* גלית עילם שמיר

* יובל דרור

* מירי להק

* סיגי לב

* נעמה בר-און

* בעז מונק

* אורי לנדאו

* גלית גנאור

* ורדית קמחי

* גיל גלעדאריאלה הראל - צוות ליווי השינוי מאיפ"א לפאי:

- הצוות הוקם לצורך שילוב בין יועצים מנוסים ויועצים צעירים בהתנסות בלווי תהליך שינוי והתמקד

במספר סוגיות שזוהו כרלוונטיות ומשמעותיות בתהליך השינוי מאיפ"א לפאי:

* הקהילות - מיהן ומה תפקידן.

* הזהות.

* הערך של העמותה לחברים.

* שותפויות עם גורמים אחרים.

* ההיבט הכלכלי.

* ההיבט המבני.


- דחיית הכנס ודחיית ישיבת ההנהלה בחודש אוגוסט היוו סימפטומים סמוכים - אחרונים למשבר.- הצוות היה בתהליך איסוף מידע לגבי הסוגיות הנ"ל, התהליך טרם הסתיים ובשלב זה הועלו

מספר שאלות המבקשות מענה:

* זהות:

+ זהות כחלק מהאסטרטגיה? - זה לא טופל בשינוי, האם זהות היא חלק מהותי באסטרטגיה?

+ קיימת הסכמה לגבי הצורך בשינוי - אך, האם עם השינוי הארגון יצליח לשמור על הזהות

המקצועית של?

+ האם לא עוד יועצים ארגוניים? האם כן לכל מי שעוסק בשינוי?

* שותפויות: מהי המתכונת?

+ האם שותפות וחיבור של קהילות אלינו?

+ האם שיתופי פעולה עם פרופסיות וקהילות משיקות באופן ייעודי?Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page