top of page

העתיד כבר כאן - כנס פ.א.י 2022הכנס השנתי של קהילת אנשי הפיתוח הארגוני בישראל 


מוזמנים להצטרף לדיאלוג מפרה וחווייתי, לפגוש חברים ועמיתים וותיקים, להכיר חדשים, לרכוש כלים יישומיים, לעסוק בערך הייחודי שאנחנו מביאים לארגונים, בהזדמנויות שהעולם המשתנה יוצר עבורנו ולאתגרים הצפויים לנו בשנים הבאות

מה בכנס?


כ- 40 מפגשים מקצועיים ומרחבי למידה:מושבים ופאנלים בהשתתפות מנהלים, יועצים ואנשי אקדמיה, סדנאות, הרצאות, חקרי מקרה, הרצאות טד ומפגשי קהילה


כ- 65 דוברים.ות, מציגים.ות ומנחים.ות:

על עולם העבודה המשתנה ותפקיד היועץ, על פיתוח ארגוני בר קיימה, על שבירת פרדיגמות בדרך לקיימות חברתית ועסקית, על מחוברות וחווית עובד, על גיוון, שילוב ושותפות בארגונים, על טכנולוגיות בסביבת העבודה המשתנה


בין הדובריםועוד רבים מרתקים במגוון נושאים


* באפשרותך להירשם לשני ימי הכנס או רק לאחד מהם

* באירועים לבחירה מספר המשתתפים מוגבל - הקדימו והבטיחו השתתפותכם!


את הכנס הזה אתם חייבים לעצמכם!

                 


מחכים לפגוש כל אחד ואחת מכם בכנס

חברי הוועדה המארגנת:

ד"ר אריאלה הראל וד"ר אבשלום אדם - יו"רים משותפים של הכנסד"ר גלי בנימין, ד"ר יורם גלי, פרופ' הלנה דה-סביליה סינה,יוליה סרוסי, איריס שדה רסלר, ד"ר עתליה תובל, סמדר תדמור


תמונות מהכנסComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page