top of page

מחזור 2 - MEETייעצים 2023

מחזור חדש נפתח במרץ 2023במחזור זה השתתפות 12 מנטורים ו- 12 מנטייסתוכנית המפגשים לכלל משתתפי התכנית:

מפגש פתיחה -  10 באפריל, 18:00-21:00 ,מפגש פיזי - הכרות, פתיחה, כיבוד חגיגי, כלים ליציאה לדרך.

לו"ז המפגש:

חלק א‘ 16:00-18:00 לmentors בלבד

חלק ב‘ 18:00-19:00 לכלל משתתפי התכנית.

חלק ג‘ 19:00-21:00 ל mentees בלבד.

מפגש סיום - 11 בספטמבר, 17:00-20:30 ,מפגש פיזי. פעילות סגירת התהליך, הוקרה לmentors וה , mentees כיבוד חגיגי.

 

פירוט המפגשים הקבוצתיים למנטיס: 


מפגש 2 - 24 באפריל, 18:00-19:30 ,זום.

ניתוח  studies case התייעצות מקצועית על דילמות מהשטח בתהליכי מנטורינג.

מפגש 3 - 22 במאי, 18:00-19:30 , זום. אז איך למעשה נראה סדר יום של יועץ ארגוני? 

3 יועצים וותיקים יציגו את העשייה היומיומית שלהם - יועץ חיצוני עצמאי, יועץ פנים ארגוני, יועץ בחברת ייעוץ. 

מפגש 4 - 19 ביוני, 18:00-19:30 ,זום. כלים רכים אל מול כלים קשיחים בייעוץ הארגוני. 

מפגש 5 - 17 ביולי, 18:00-19:30 ,זום. סדנת מיתוג אישי. 


פירוט המפגשים הקבוצתיים למנטורס: 


מפגש 2 - 29 במאי, 18:00-19:30 -  ניתוח דילמות מקצועיות מהשטח מתוך תהליכי הליווי של המנטורים בתכנית 

מפגש 3 -  24 ביולי, 18:00-19:30  - כלים לליווי וחניכה 

 


אספנו לכם קצת חוויות ממהלך השנה:
מפגש ראשון היכרות:
מפגש סיום של התוכנית:
Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page