top of page

אני והארגון בטרנספורמציה דיגיטלית - האתגרים של יועצים ושל מנהלים

פאי - הקהילה הישראלית לשינוי ולפיתוח ארגוני בשיתוף התוכנית לתואר שני בלימודי הניהול בארגון - ייעוץ ארגוני בפקולטה למנהל עסקים - הקריה האקדמית אונו מתכבדים להזמינכם לכנס | 16 בפברואר 2020 | בשעה: 16:00 | אולם דגנית בבניין המוסיקה ע"ש ווהל | הקריה האקדמית אונו |

אני והארגון בטרנספורמציה דיגיטלית - האתגרים המתהווים של יועצים ושל מנהלים


מהפכה טכנולוגית, שיבוש, דיגיטציה ועוד מילים כאלו, מייצגות מרכיב במהפכנות המתרחשת בעולם הארגוני. למהפכנות זו ישנן ותהיינה השלכות רבות על הצד האנושי - אנחנו החיים בארגונים.

הכנס יזמן הזדמנויות להכיר, להבין ולהעמיק בתהליכים הללו תוך חקירת המרחב והקישוריות ההדדית שבין השתנות אנושית לבין השתנות טכנולוגית ובחינה של נקודת המפגש ונקודות ההשקה שבין טרנספורמציה דיגיטאלית של הארגון לבין מקומו של היחיד וההשלכות עליו ועל הצד האנושי של הארגונים.

תכנית הכנס: 

16:00 - 16:30 - התכנסות

16:30 - 16:45 - ברכות: פרופ' אריה גביוס - דקאן הפקולטה למנהל עסקים, פרופ' גלית עילם שמיר - ראש התכנית לתואר שני בלימודי הניהול בארגון, ד"ר אורה סתר - יו"ר פאי

פתיחת הכנס: ד"ר יובל דרור - יו"ר הכנס וחבר הנהלת פאי

16:45 - 17:45 - מושב ראשון: טרנספורמציה דיגיטלית פתיח: SOCIETY 5.0 איך היפנים מתכוננים לעתיד הדיגיטאלי


SCIETY 5.0 מה אפשר ללמוד מהיפנים על התכוננות לעתיד הדיגיטאלי
.pptx
הורידו את PPTX • 4.42MB

טרנספורמציה דיגיטלית - מה דרווין היה אומר? - השלכות ארגוניות ואישיות - ד"ר מיכל שפירא, סגנית דקאן להוראה – הפקולטה למנהל עסקים וראש החוג לפרסום ותקשורת שיווקית - הקריה האקדמית אונו 


טרנספורמציה דיגיטלית - מה דרווין היה אומר_ - השלכות ארגוניות ואישיות
.pdf
הורידו את PDF • 11.98MB

'מרחב חכם' ביהודה ושומרון - סא"ל דודו גלעד, אגף התקשוב - צה"להצלחות הפתעות וכישלונות - לקחים יישומיים בהטמעת מערכת מידע אינטראקטיבית - ד"ר אופיר בן אסולי, ראש ההתמחות במערכות מידע ויזמות טכנולוגית וראש תחום מחקר במערכות מידע - הקריה האקדמית אונו

 


הצלחות הפתעות וכישלונות - לקחים יישומיים בהטמעת מערכת מידע אינטראקטיבית
.pdf
הורידו את PDF • 646KB

פתיח: על שימושי Big-Data  בצד האנושי של ארגונים


על שימושי Big-Data בצד האנושי של ארגונים
.pptx
הורידו את PPTX • 1.56MB

אתגרים ביישום של People Analytics בארגונים - איתן ברנשטיין, מנהל משותף - AKT 


אתגרים ביישום של People Analytics בארגונים
.pdf
הורידו את PDF • 1.20MB

החזון של People Analytics באמדוקס - אבירם קורדבני וד"ר גל מוזס, Global HR Tech & Analytics - אמדוקס 


החזון של People Analytics באמדוקס
.pptx
הורידו את PPTX • 13.03MB

הזדמנויות ליועצים בעידן הטכנולוגי - מיכל גרדשטיין, פסיכולוגית ארגונית, מייסדת ומנכ"ל StarLinks 


הזדמנויות ליועצים בעידן הטכנולוגי
.pptx
הורידו את PPTX • 19.93MB

18:45 - 19:15 - הפסקה


19:15 - 20:15 - מושב שלישי: ארגונים קשובים עם תכלית חברתית:

פתיח: העולם העסקי הולך לשם: ארגונים יותר אנושיים פנימה והחוצה


ההומניזם החדש
.pptx
הורידו את PPTX • 1.99MB

קפיטליזם קשוב - צבי סטפק, מייסד ובעלים משותף - מיטב דש 


קפיטליזם קשוב צבי סטפק
.pptx
הורידו את PPTX • 3.34MB

בנקאות חברתית - מה זה השטויות האלה? - נעמה הלוי-פאר, מנהלת המרכז לבנקאות חברתית - בנק הפועלים 

לחיות ייעוד, לפעול עם (לא מול) כולם - על מנהיגות, ניהול ועשיית עסקים בארגון קשוב הלכה למעשה

ד"ר אריאל ויינר, מנכ"ל משותף בחברת Virtue, מראיין את מר ליאור רביב, Pluristem, VP Dev.& Ops

 

20:15 - 20:30 - שיח לסיכום: בעולם טכנולוגי / דיגיטלי - לאן הולך הפיתוח הארגוני? 
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page