top of page

כלים אג'יליים בשירות הפיתוח הארגוני

במה נעסוק? 

הגישה האג'ילית צמחה בהייטק לפני כ- 20 שנים, בתחום פיתוח התוכנה והפכה לגישה המוטמעת בארץ ובעולם בתחומי ניהול שונים: מערכות משולבות, פיתוח חומרה, שיווק, מכירות, רכש ולוגיסטיקה. ובמלך השנים היא פיתחה סט רחב של כלים ופרקטיקות המסייעות לארגון להשיג את מטרותיו. 

במהלך המפגש: 

* נכיר את התודעה האג'ילית, את בסיס השיטה ואת שגרות הניהול של הסקראם, בדגש על תפקיד היועץ המלווה בשגרות אלו.  

* נלמד ונתנסה ביצירה של לוח קאנבאן - כלי משמעותי המלווה את התהליך ורלוונטי ליישום תפיסת האג'ייל בתהליך ארגוני. 

* נציג כלי דיגיטלי ויזואלי לרטרוספקטיבה ציוותית.  


על מובילת המפגש:

מיכל שלומי  - מאמנת אג'ייל ומנחת בעלי עסקים פרטיים, מרצה באקדמיה.  

בעלת ניסיון רב בניהול בכיר, ניהול פרויקטים וניהול מוצר בתאגידי טכנולוגיה גלובאליים. 

מאמנת אג'ייל בארגונים ובחברות סטארט אפ, מנחת מועצת מנהלים עמיתים לעסקים פרטיים לתוצאות עסקיות, לקיצור לוחות זמנים ,להגדלת היעילות התפעולית ולתרבות ארגונית מיטבית. 

מהנדסת תעשייה וניהול, PMP, מנחת קבוצות, מנחת בעלי עסקים TAB , מרצה במכללת רופין ובמכללה האקדמית כנרת למהנדסי תעשיה וניהול ומהנדסי תוכנה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page