top of page

מפילוסופיה לפרקטיקה - על הרהורים ודמיון ייעוצי ככלים פרקטיים - מפגש 1


הסרטון הבא מתעד את המפגש הראשון בסדרה 'פילו-פרקטיקה' - יוצר ומנחה הסדרה, ד"ר אורי לנדאופרקי הסרטון:

פרק א - חלק א של ההקלטה, 00:00-37:33 - שיחה במליאה על טקסט שהמשתתפים קיבלו מראש (ראו הקטעים המצורפים למטה). השיחה מתקיימת לאחר שהמשתתפים דיברו ביניהם בקבוצות קטנות בחדרים. הטקסט כולל מספר פסקאות מתוך ספרו של קרל ווייק 'הפסיכולוגיה החברתית של ההתארגנות' והוא כולל פסקה של הסופר ג'ון סטיינבק על 'דג הסיירה המקסיקני'

פרק ב - חלק א של ההקלטה, מ- 37:33 ועד סוף חלק א של ההקלטה, ובנוסף 2 דקות ראשונות של חלק ב של ההקלטה - הרצאה על הפילוסופיה האמריקאית הקרויה 'פרגמטיזם'

פרק ג - חלק ב של ההקלטה, מהדקה השלישית ועד הסוף - שיחה במליאה על ההשלכות העקרוניות והפרקטיות של הפרגמטיזם לייעוץ הארגוני


להלן הברושורה שהופצה לצורך הרשמה לסדרה:

פילוסופים משתמשים בכוח הדמיון על מנת להשתחרר מהעולם הקיים ולברוא עולמות חדשים - פילו-פרקטיקה מזמינה אתכם לסדרה של שלושה מפגשים בהם נשתמש בכלים פילוסופיים על מנת לדמיין בצורה חדשה ומקורית מהם ארגונים ומהי התערבות ייעוצית אפקטיבית.

נשאף לשחרר את נקודת המבט, את הדמיון ואת הרגישויות המקצועיות שלנו, מתבניות העומק המגבילות של התרבות המערבית, ולבחון את הרלוונטיות של מהלך מנטאלי זה לפרקטיקה הייעוצית של כל אחת ואחד מאתנו.

כלי העבודה החשוב ביותר של היועץ הוא היועץ עצמו. אנו מאמינים של'פתיחה' של החשיבה והדמיון הייעוציים יש ערך מעשי רב: היא יכולה לחזק את יכולת ההתמצאות של היועץ במצבים מורכבים, את יכולתו לקרוא קונטקסט ארגוני סבוך, ואת יכולתו לזהות בצורה מדויקת את 'העוקץ' של המצב שמביאים אליו. 

התמודדות עם טקסט פילוסופי כרוכה בהתמודדות עם עמימות קונספטואלית. התמודדות זו רלוונטית במיוחד לעבודה בדרגים בכירים המחייבת התמודדות עם הגיונות מערכתיים, דיסציפלינאריים, ומתודולוגיים (למשל, של מערכות דיגיטאליות). אי-אפשר לעזור לארגון לבנות לעצמו התמצאות חדשה במרחבים משתנים, מבלי לפתח את היכולת לשהות בעצמך בעמימות קונספטואלית. אנו מקווים שסדרה זו, תוכל להרים תרומה צנועה לפיתוח יכולת זו.

שלושת המפגשים הנוכחיים יתבססו על הפילוסופיה האמריקאית הפרגמטיסטית. במפגשים אחרים ניתן יהיה לפנות לגישות פילוסופיות אחרות. 

את החקירה הזו נעשה באמצעות הטקסטים הבאים


1. 'דג הסיירה המקסיקני' - בקטע קצר זה, מלגלג הסופר סטיינבק על המדען החוקר במעבדה את הדג הכבוש, pickled fish (השרוי בפורמלין), וחושב שהוא 'יודע את האמת של הדג'. החוקר, אומר סטיינבק, פספס הרבה אמיתות על הדג, ובעיקר את זה שהדג בד"כ איננו כל כך מת. 

קרל ווייק משתמש בקטע זה כדי להעביר ביקורת יסודית על עצם הרעיון של חקר 'התנהגות ארגונית'.  

בקטע זה נשתמש בפרגמטיזם האמריקאי כדי: א. לערער על יסודות 'האמת הניהולית' המבוססת על הגדרת נהלים, ניתוח נתונים, מודלים רציונאליים של קבלת החלטות, מדידה, כימות וחישוב; ב. כדי לאפשר עיצוב מחדש של תהליכי קבלת החלטות ופתרון בעיות בארגונים.

בין השאר נחקור יחד מושגים כגון אמת וידיעה ארגוניים, ושליטה ומדע בארגונים, ושליטה הטכנוקרטית. 


2. מספר עמודים מתוך ספרה של היועצת והחוקרת פטרישיה שאו "שיחות בארגונים" – כיועצת, פטרישיה דורשת מהארגונים לוותר על כל תכנון מוקדם, תכנית, מתכונת או סטינג של התערבות. כל מה שהיא רוצה הוא שיאספו מספר אנשים שידברו ביניהם על 'מה שקורה'. כשלעצמה היא מסרבת להיכנס לתפקיד המנחה, מתנגדת ל'שיקופים', ומרשה לעצמה להגיד את כל מה שעולה בדעתה, כמשתתפת לכל דבר. פטרישיה מאמינה שרק בדרך כזו ניתן 'לשחרר' את הארגון ולייצר שינוי תרבותי.

בקטע זה נשתמש בפרגמטיזם האמריקאי כדי לברר מהי 'תנועה חופשית' בארגונים, מה הורג אותה, וכיצד חשיבה רציונאלית משתקת הפרייה קבוצתית; לשם כך ניעזר במושגים של הפילוסוף הבריטי Shotter בהם היא משתמשת.

בין השאר נחקור יחד מושגים כגון ספונטניות, אינטראקציה, רזונאנס קבוצתי, חיפוש פתוח, והתהוות. 

3. מספר עמודים מספרו של קובורן "פסיכואנליזה ברוח הקומפלקסיטי" (Complexity Psychoanalysis). קובורן מעניין אותנו מכיוון שהוא מערער על הנחות היסוד הפילוסופיות של התורה המקצועית שלו. הוא אומר שהוא ממקד את תשומת הלב שלו בחיפוש אחר 'תזוזה' אצל הלקוח, ושהתנועה הזו אצל הלקוח מעניינת אותו הרבה יותר מאשר האנליזה הפסיכולוגית. את גישתו זו מעגן קובורן במערך של הנחות יסוד פילוסופיות המזכירות מאד את הפילוסופיה הפרגמטיסטית.

קטע זה ישמש אותנו כדי לחקור יחד את המכוונות והמיקוד של היועץ, וכיצד הם משפיעים על יכולתו לעזור לארגון להשתחרר מקיפאון

הנחות היסוד של קובורן תאפשרנה לנו גם לעשות אינטגרציה של מכלול המושגים המוצג בסדרה זו, ושל המבט הפילוסופי העומד בבסיסה, קרי, הפילוסופיה של הפרגמטיזם האמריקאי.  


חלק אחלק ב
ד"ר אורי לנדאו 

ד"ר אורי לנדאו מתמחה בייעוץ לתהליכי שינוי אסטרטגיים - תהליכי שינוי אסטרטגיים הם תהליכים המסייעים לארגונים להגדיר מחדש את דרכם, ולעצב מחדש את עקרונות ההתארגנות שלהם ואת פרקטיקות הפעולה היומיומיות שלהם. 

אורי לנדאו ובעז מונק, 'מטמורפוזה', עבדו עם ראשי רשויות שלטון בדרג הלאומי כמו  נשיאת בית המשפט העליון, פרקליט המדינה, רמטכ"ל, ראש המועצה לביטחון לאומי, מנכ"ל משרד החוץ, ראש רשות ניירות ערך, ראש הרשות לתחרות ועוד, וכן עם מערכות בתחום החינוך, כמו למשל, רשת אמי"ת. 

בכל המקומות עסק הייעוץ בתהליכי שינוי מעמיקים ורחבי-היקף שנמשכו מספר שנים - אלה כללו ייעוץ לתהליכי חשיבה אסטרטגית ולתהליכי העיצוב מחדש במכלול של רבדים: ההתארגנות המערכתית, השינויים התרבותיים, וההתנהלות המקומית והיומיומית. 

שיטת העבודה התבססה על למידה התנסותית משותפת בקהילות פרקטיקה, בהובלת הנהגות הארגונים ותוך שיתוף עמוק של כל חברי הארגון בכל הדרגים והממשקים, וכן של נציגי סביבות הפעולה של הארגונים.  

אורי נותן גם שירותי ייעוץ פרו-בונו לארגונים הפועלים לקידום ערכים אנושיים וחברתיים בחברה הישראלית, כמו למשל ייעוץ לעמותת 'בסוד שיח' הפועלת לקידום דיאלוג בין קבוצות בקונפליקט, וייעוץ ל'תנועה לתרבות', חבורה של צעירים החיים בקומונות ועוסקים בהבאת תרבות לפריפריה בדרך של יצירה משותפת. בין השאר מנהלת החבורה תנועת נוער של אלפי בני נוער, ומסלול של גרעיני נח"ל.

אורי חבר בהנהלת פ.א.י, ובתקופת הקורונה הוביל יחד עם בעז מונק שתי יוזמות: האחת, פורום החינוך, סדרה של ששה מפגשי זום במשך כחצי שנה שעסקה באסטרטגיות ייעוץ לשטח בתקופת הקורונה, והשנייה, יוזמה לסיוע לרשויות מקומיות באמצעות ייעוץ לפיקוד העורף.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page