top of page

ניהול דיפרנציאלי - זרקור על עובדים ומנהלים עם הפרעת קשב וריכוז

ניהול דיפרנציאלי - זרקור על עובדים ומנהלים עם הפרעת קשב וריכוז 

ולקויות למידה, וכיצד ארגונים יכולים לצמוח איתם ובזכותם

מובילת המפגש: אביטל לין - מנהלת מרכז ע.נ.ו

אחראית המפגש: מיכל שלומיבמה עסקנו?

הפרעת קשב וריכוז ולקויות למידה הן תורשתיות ומולדות ולכן לא מבריאים מהן. לצד האתגרים הרבים אשר קיימים אצל  אנשים עם תופעות אלו, צורת החשיבה שלהם  מאופיינת במתנות רבות. חשיבה יצירתית, רב ממדית ורב חושית, ראיה של התמונה הרחבה וההקשרים השונים, אחיזה בדפוסים דינמיים וההשלכות שלהם. כל הדברים הללו יכולים להוות מנוע צמיחה  גדול עבור הארגון כמו גם אתגר חשוב.

בהיבט הארגוני טיפוח של  עובדים ומנהלים עם הפרעות קשב וריכוז בתוך הארגון דורשת חשיבה יצירתית , אחרת ומחוץ לקופסא. כאשר פותחים מרחב של תקשורת גמישה ומוכנים לשים סימני שאלה במקום בו קבענו סימני קריאה- שם מתחיל השינוי, שם מתחילה הצמיחה האישית, הבין-אישית והארגונית.
מה במפגש?

במהלך המפגש תסקור אביטל את האופנים בהם משפיעות הפרעת קשב וריכוז ולקויות למידה על אנשים מבוגרים בכלל ואיך השפעות אלה באות לידי ביטוי בתוך עולם העבודה.  המרצה תסקור הפרעות קשב שונות ותתמקד בהיבטים הארגוניים הבאים: 

* מהו  ניהול דיפרנציאלי?  וכיצד ניתן לאפשר ולהחזיק מערך מורכב ומגוון ולמצות את המיטב    מהשונות המתקיימת בארגון תוך יצירת סינרגיה והכלה של  סגנונות החשיבה השונים?

* מהו   מודל "משולש הזהב"? כיצד ניתן לקדם תקשורת מיטיבה ומרחב מותאם באמצעות המודל? 

* מהו תפקידם של היועצים הארגוניים בארגון בו מתבצע תהליך של ניהול דיפרנציאלי?

* כיצד המרחב הפיזי בארגון משפיע אל אנשים עם הפרעות קשב וריכוז?

* אילו אתגרים התקופה הנוכחית מציבה לארגונים שרוצים לקדם ולטפח עובדים ומנהלים בעלי הפרעות     קשב וריכוז?


על מובילת המפגש:

אביטל לין - מנהלת שותפה במרכז ע.נ.ו, העוסק בקידום אנשים עם לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז להצלחה. במסגרת עבודתה כיועצת ארגונית ומנחת קבוצות בארגונים, אביטל מנחה תהליכים קבוצתיים ופרטניים לקידום אנשים עם הפרעות קשב וריכוז בעולם התעסוקה. אביטל אמא ל- 4 ילדים ומאובחנת עם לקות למידה.


על אחראית המפגש:

מיכל שלומי - מובילת טרנספורמציה אג'ילית בארגונים, יועצת לניהול, מאמנת מנהלים וצוותים ומרצה באקדמיה. בעלת ניסיון רב בניהול פרויקטים, ניהול מוצר והובלת תהליכי שינוי בתאגידי טכנולוגיה גלובאליים. מאמנת אג'ייל ומעבר לניהול דינמי בארגונים ובעסקים פרטיים. מנחת סדנאות וקורסים  לניהול אג'ילי, לניהול פרויקטים בגישה אג'ילית, ניהול מוצר, למאמני אג'ייל בארגון ,סדנאות להגדרת אסטרטגיה להגדלת היעילות התפעולית ולתרבות ארגונית מיטבית. מהנדסת תעשייה וניהול, PMP, מנחת קבוצות, מנחת בעלי עסקים .TAB


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page