top of page

ניהול המשבר מחשבות וקריאה למעורבות - ד"ר רפי לב
פרופ' וקסמן (ר' צוות הייעוץ לראש הממשלה) "איבדנו שליטה, זהו המשבר הלאומי והאזרחי הגדול ביותר" (5/7 בחדשות 12)

מה צריך לעשות? ולמה לא עושים?

האם אנחנו כיועצים לפיתוח ארגוני ניהולי וכו' לא צריכים להיות מעורבי?

האמירה הזו חיזקה תחושה שכבר הייתה קיימת שמוקד הבעיה בניהול המשבר הוא קודם כל ניהולי !! 

הוסיף ואמר פרופ' וקסמן "כדי לנהל אותו צריך להפעיל את יכולות הניהול והביצוע הגבוהות ביותר". "נדרשת יכולת הפעלה של גופים מבצעיים רבים ובלוחות זמנים הדוקים, איסוף מידע בזמן, קבלת החלטות בזמן מהיר ויכולת מימוש שינויים בזמן מהיר". "הדרך הנכונה היא להחיות את מרכז השליטה שנבנה ע"י הצבא בתוך משרד הבריאות ולהעמיד בראשו אלוף בכיר שינהל את האירוע" . 

 השאלה היא למה זה לא קורה ומהר?  מניסיון עבר בליווי תהליכים מערכתיים ומשבריים יש קושי במעבר הזה "משגרה לחירום" ובשינוי תפיסת ההפעלה בשגרה לתפיסה המקצרת תהליכים והיררכיות והמשלבת מיקוד מאמצים וקבלת החלטות בקצב מהיר. צריך גם לומר שמדובר בניהול משבר רחב ושונה ממה שפגשנו במציאות. 

במקרה הזה כמו במקרים אחרים נדרשות הכרעות מנהיגותיות ארכימדיות המשנות מצב ומציאות ויוצרות הליך ארגוני קצר מהיר וגמיש בדיוק כמו שהכרנו במצבי חירום בעבר. 

מה שעוד מתסכל, שקיימת עבודת מטה מ-2007 שנוהלה ע"י ד"ר רן בליצר  ונציגי משרד הבריאות שכותרתה היערכות לשפעת פנדמית. שם מוזכרת החלטת ממשלה הקובעת "משרד הבריאות אחראי לניהול ההיבטים המקצועיים ומערכת הביטחון אחראית לניהול ההיבטים האחרים של ההערכות באמצעות פיקוד העורף ומל"ח".  

נראה  לי שזו צריכה להיות היום הדרישה של כולנו כאזרחים, בלי קשר לשמאל או ימין, מהממשלה לממש את החלטותיה ולשנות דיסקט באופן הטיפול במשבר הזה .

ואשים לסיום כמה שאלות:

מדוע שני ראשי הממשלה לא מיישמים זאת? מדוע לא ממונה פרוייקטור מתכלל בדיוק כמו שמופיע בהמלצות? אגו? אינטרסים?                                  

מדוע התקשורת לא מדגישה זאת יותר? העובדה שהמשבר נמשך ומתעצם משרת אותם באיזה שהוא אופן? פניתי לשני עיתונאים מובילים בקשת. קיבלתי תשובה? צדקתם ממש לא   מדוע פרופ' בליצר שהיה אחד מכותבי אותה עבודה ב2007 לא מתייחס לכך? האם מכיוון שהוא מעורב גם במשרד הבריאות ושואף להחליף את פרופ' סדצקי?

מדוע לא קמה זעקה ציבורית חזקה יותר הממוקדת בשאלה הזו של ניהול המשבר? יחסית יש אמירות אך לא מספיק חזקות.                                        

השאלה הכי חשובה בעיני מה אנחנו כארגון מקצועי יכולים לעשות כדי לדרוש מהממשלה לממש את המנדט שקיבלה ולנהל את המשבר מו שצריך! שהרי מדובר בנושא שהוא בתחום התמחותנו!!                                                      


אשמח להארות וגם רעיונות מה ניתן לעשות, כמובן במסגרת החוק אם יש אנשים שרוצים להיות מעורבים.  שוב מזכיר שהפוסט הזה לא מתמקד פוליטית באף צד. "ימין ושמאל רק חול וחול"

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page