top of page

סיפורה של סטורדוט: טרנספורמציה תרבותית בחברת סטרטאפ מתחום הכימיה באמצעות הטמעת התפיסה האג'ילית

סיפורה של סטורדוט: טרנספורמציה תרבותית בחברת סטרטאפ מתחום הכימיה באמצעות הטמעת התפיסה האג'ילית


מציגים:

הילית בר לב, כרמית אופיר, מיכל אפשטיין, בועז פיין

אחראית מפגש: בטי הר-דונג

מועד המפגש 10.8.21 - 18:00-19:30
אחד המאפיינים הבולטים של העולם המודרני הוא קצב השינויים וחוסר הוודאות בתחומים שונים בחיינו.

הגישה האג'ילית פותחה לפני כ 20 שנה על מנת להתמודד עם המורכבות הזו ויושמה בפרט בתחום פיתוח התוכנה.                ה-case study שהוצג אפשר התבוננות ולמידה על אג'יליות מזווית ייחודית. לא שינוי בכלים או בשיטת העבודה, אלא על שינוי תרבותי עמוק וחוצה ארגון. 

המפגש אפשר הצצה לחברת סטורדוט - הכאן והעכשיו של העתיד.  חברת סטורדוט היא חברת סטרטאפ שהחזון שלה הוא להצליח לייצר סוללה לרכב שנטענת בפחות מ-5 דקות! עובדי הסטרטאפ הם ברובם כימאים בעלי תואר שלישי. במפגש השתתפו השותפים והמובילים הפנים ארגונים:  סמנכ"לית משאבי האנוש בחברה- הילית בר-לב, וד"ר כרמית אופיר -מנהלת תוכנית באגף מחקר ופיתוח.

 המפגש תאר: 

  • כיצד שינתה התפיסה האג'ילית את פני החברה

  • איך תרמה הגישה האג'ילית לבניית צוותי עבודה עצמאיים ומולטי-דיסציפלינאריים 

  •  כיצד הגישה האג'ילית תרמה להעלאת המוטיבציה והמעורבות של כלל העובדים בדרך להגשמת החזון

  •  איך ניתן לעבוד בספרינטים קצרים כאשר מריצים ניסויים כימיים שלא ניתן להשפיע על אורכם

  • ובכלל על  Can do approach ו- Growth mindset בחברה שלימדה אותנו מה זה אג'ייל, ומה מקומו של היועץ הארגוני (הפנימי והחיצוני) בתמיכה בשינוי.

  • איך נראית הטמעה של תרבות אג'ילית בארגון בעל מורכבות רבה הן במובן הטכנולוגי, הן ברמת הדרישות והחזון והן ברקמה האנושית.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page