top of page

ערב לזכרו של גיורא איילוןערב לזכרו של גיורא איילון נערך בינואר 2021 תחת הכותרת: חברים מספרים על גיורא איילון. 

בערב זה, סיפרנו, עשרה חברים, על גיורא מנקודות מבט שונות. גיורא שהכרנו מכברת דרך משותפת שעברנו  בפרקי זמן שונים - לאורך השנים. בכל הסיפורים השתלבו זה בזה הזכרונות מגיורא כאיש מקצוע מעולה, יועץ ארגוני ואישי, יועץ אסטרטגי, מנטור, מדריך, שותף, בוס ומרצה באקדמיה  עם גיורא האדם הרגיש האוהב והמכבד - וגיורא איש משפחה. 

הוזכרו גם אבני דרך מרכזיות אחדות אותן הקים והוביל - או שסייע בהקמתם כחבר וכיועץ: מכון שילובים, המרכז למנהיגות איכותית, לימודי ייעוץ ארגוני באוניברסיטת חיפה, אופטים, עמותת שלומית ועוד. בנוסף לכך, השפיע גיורא על מאות סטודנטים שלמדו ייעוץ ארגוני במוסדות אקדמיים שונים ועל יועצים ארגוניים בצה"ל ובמשטרת ישראל. 

בחלקו השני של הערב דיברו משתתפים רבים ושיתפו אותנו באהבה, בהערכה ובכבוד שהם חשים כלפי גיורא. 

בערב שהיה כל כך מרגש, נכחו גם דניאלה אשתו של גיורא, הילדים ליאת לירן וליטל - והנכדים.היה שלוםם גיורא. אנחנו אהבנו ואוהבים אותך.כמה תגובות של המשתתפים:
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page