top of page

תוכנית הכנס 2023 - ארגונים במציאות של חדשנות טכנולוגיתתוכנית הכנס


מיקום

נושא

שעות


התכנסות

7.45-8.45

מליאה

דברי פתיחה: ד"ר יובל דרור, פרופ' גדי רביד יו"רים משותפים פ.א.י 


ד"ר אריאלה הראל, יו"ר הכנס

8.45-9.00

מליאה

9.00-9.50

מליאה

מיכל גרדשטיין: המפגש בין אנשים, נתונים וטכנולוגיה בעולם העבודה העכשווי.


פאנל בהשתתפות:


עדי בוקסנבאום - מנהלת פיתוח ארגוני, למידה ותקשורת פנים, מאוחדת


 גל מוזס - Director, OD, Sensing & Analytics, טבע


 דודו גלעד –יועץ לפיתוח ארגוני וטרנספורמציה דיגיטלית

9.50-11.20


הפסקה

11.20-11.40

חדרים שונים

פעילויות לבחירה 

11.40-13.15

מושבים מקבילים

פעילות 3 - מושב


המציאות שבתמונה - טכנולוגיה בשרות המשטרה vs תמונת המציאותסגן ניצב ורדית אגסי


 רפ"ק ד"ר רועי זמיר 

פעילות 2 - סדנה


ארגון במשבר אמון עמוק!!! האם, מתי וכיצד אנו יכולים לסייע??? סדנה במתכונת משחוקית (Gamification)  אבישי לנדאו

פעילות 1 - חקר מקרה


 בינה לי.... בינה לי חביבה - האמנם ? הטמעת בינה מלאכותית בארגון גליה אלמליח-הרמן


פעילות 5 - הרצאות קצרות  -  TED

  שילוב טכנולוגיות בארגונים


 דינה קידר - מנהלת מושב


דינה קידר - תהליכים ותוצאות בארגונים - הטמעת טכנולוגיות מתקדמות


נורית רוזוליו- בן-המוזג - "עיר חכמה" כמרחב מאפשר "רשתות התפתחותיות" חכמות

פעילות 4 - סדנה


מה בין קצב השתנות הטכנולגיה לקצב הארגוני?ד״ר אושרי בר-גילהפסקת צהרים

13.15-14.15

חדרים שונים

פעילויות לבחירה  

14.15-15.45פעילות 2 - סדנה


אומץ לב ייעוצי - סדנהיואב לב-רן ועידן לוין

פעילות 1 - חקר מקרה


 איך עושים חדשנות (טכנולוגית ותהליכית) בארגון לא חדשני - נקודת מבט יועץ נועץ  ד"ר דיצה מורלי שגיב


 קובי פרלשטיין  לילך זוהר


פעילות 5 - סדנה הכיצד מהפכת ה AI וכלים ייעודיים בשימוש AI, משפרים את תהליך הייעוץ הארגוני, סדנא חוויתית

יקי כלפוןהסדנה בחסות


פעילות 4 - הרצאות קצרות - TED


כששטח ומחקר נפגשים - ממשקי אדם וטכנולוגיה


ד"ר קלרה ריספלר - מנהלת מושב


ד"ר קלרה ריספלר - יחסי אדם וטכנולוגיה: יישום פלטפורמת שירות עצמי בארגונים


לימור עמרני - רפואה טכנולוגית או טכנולוגיה רפואית


ענת קורן - אלגוריתמים בשירות הארגון
הפסקה

15.45-16.00

מליאה

מר עודד זוהר: החיים בריבוי משימות – יוצרים תקווה חדשה


מפגש חוויתי   

16.00-16.45

מליאה

16:45-17:15


בתום הכנס מוזמנים להצטרף למפגש מנהלי חברות הייעוץ.


נושא המפגש: תפקיד הפיתוח הארגוני והאימפקט שלו על השינויים החברתיים-טכנולוגיים- האקלימיים המתרחשים כיום בהנחיית ד"ר יובל דרור 


בהשתתפות:


זיו גפן, גפן ייעוץ ניהולי


איה לחמי,  AL Consultants


אנדי פרידמן, OD Consulting


ד"ר אייל אפרתי,   ERA יועצים  


פרופ' ישראל כ"ץ,  מכון צפנת


יגאל אורבך, תמורות

דני גל, מאיר ומתווכח


17:15 - 19:00

    Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page