top of page

קבוצת AI

ציבורי·12 חברים
idan levin
לפני 22 ימים · הוסיפו תמונת ונושא לקבוצה.
הוספת בלוג מקצועי לאתר!פרסום בלוג

מי אנחנו

בקבוצת עמיתים ללמידה ודיון בנושא AI

חברים

bottom of page