top of page

כיצד נקדם Well Being וחווית עובד?


התמודדות עם סיכונים פסיכוסוציאליים וקידום בריאות נפשית ואיכות חיים בעבודה לפי תקן ISO45003

מובילות המפגש - ד"ר אירן דיאמנט, וד"ר שרון שגיא

אחראית המפגש - ד"ר עתליה תובל

יום רביעי 19.4.23 בשעות: 18:30-20:00

 

במה נעסוק במשפט אחד?

הוובינר עסק בתופעות של לחץ ושחיקה בעבודה - הגדרות, גורמים וסוגי התערבויות לשיפור המצב לפי תקן ISO45003 והצגת תוכנית ההכשרה של מכון התקנים הישראלי לעבודה לפיו.

וקצת יותר מפורט

בסקר שנערך על ידי משרד הכלכלה ב-2016 נמצא כי יותר ממחצית מהעובדים השכירים בישראל שחוקים במידה בינונית או רבה. רבים מהם מדווחים ש'נשבר להם' ממקום העבודה, שעמדות אלו משותפות גם לעמיתיהם, והם חשים חוסר תקווה לשיפור או לשינוי.

נתונים אלה מעידים על תופעה רחבת היקף שיש לה השלכות ב-3 מישורים:

1.     רמת הפרט – תחלואה פיזית ונפשית

2.     רמת הארגון – פגיעה בתפוקה ובריווחיות

3.     רמת המדינה – Cost of Illness

המחקר מראה ש-75%-90% מתכניות ההתערבות שנועדו לטפל בתופעות אלו ולהיטיב עם העובדים, נכשלות ואינן משיגות את המטרה ובפער הזה בדיוק עוסק תקן 45003.

תקן ישראלי 45003 הושק בנובמבר 2022 והוא למעשה אימוץ של תקן 45003 ISO  הבינלאומי. התקן מספק הנחיות לניהול סיכונים פסיכוסוציאליים ולקידום בריאות נפשית ואיכות חיים בעבודה.

התקן מגדיר צעדים למניעה של גורמי לחץ חריגים בעבודה ופעולות לשיפור היבטים של חווית עובד כחלק מיעדים ראשוניים של מנהלי ארגונים. התקן גם מדגיש את הכדאיות בישומו מבחינת שיפור תפוקה, מחוברות ותפקוד איכותי של המשאב האנושי בארגון, כמו גם כדאיות בהיבטים משפטיים.

בוובינר, נדגים את תכולת תקן 45003 ISO, כיצד ניתן להשתמש בו ככלי עבודה עיקרי ומשמעותי בעבודה עם ארגונים על קידום בריאות ובטיחות פסיכולוגיות בעבודה, ונציג את תוכנית ההסמכה שפותחה במכון התקנים לעבודה ארגונית לפי התקן.

על מובילות המפגש:

ד"ר אירן דיאמנט: פסיכולוגית תעסוקתית מומחית מדריכה, ראש הועדה לנושא התמודדות עם לחץ ושחיקה במועצה הלאומית לבריאות העובד, ראש הועדה המקצועית המלווה לאימוץ תקן ת"י 45003 במכון התקנים, ראש המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית במכללה האקדמית תל אביב-יפו.

ד"ר שרון שגיא: מנהלת המכללה הלאומית של מכון התקנים הישראלי. מרצה במכללת רופין בתחום של ייעוץ ארגוני. מומחית בתהליכי הערכה ומדידה וכיצד אלו תורמים לשיפור ארגוני.


על אחראית המפגש:

ד"ר עתליה תובל: יועצת ארגונית בכירה, מרצה וחוקרת בתחומים העוסקים ברווחת ובריאות עובדים, עבודת צוות, תקשורת ויחסים בינאישיים בעבודה.

מומחית במחקר פעולה, מלווה עובדים, צוותים, ומנהלים בתהליכי שינוי לשיפור האפקטיביות האישית, הניהולית, והארגונית.

חברת צוות פ.א.י למידה.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page