top of page

כלים דיאלוגיים בפיתוח ארגוני- מתודת אקווריום

פינת חמישי ב-17:00 לקהילה-20.6.2024

אחה"צ טובים :)

פינת חמישי ב-17:00

פרק שישי ואחרון בסדרה: כלים דיאלוגיים בפיתוח ארגוני


בפרקים הקודמים עסקנו במתודות קפה עולמי, קפה פרו-אקטיבי שיטת המרחב הפתוח וכן במתודת Lego Serious Play, ו-Dragon Dreaming


בפרק זה אנחנו נכיר את מתודת אקווריום (Fish Bowl) ואת השימושים השונים שלה.


רקע להתפתחות השיטה

מתודת האקווריום לא הומצאה על ידי אדם בודד, אלא התפתחה מעבודתו של הפסיכולוג החברתי קורט לוין ועמיתיו בשנות ה-40. לוין הקים את מרכז המחקר לדינמיקה קבוצתית ב-MIT ב-1944, במטרה למצוא שיטות להפחתת קונפליקטים בין-אישיים ולקדם שיתוף פעולה. בשנת 1946, צוותו של לוין קיבל הזמנה מהוועדה הבין-הגזעית של קונטיקט לנהל סדנאות הדרכה עבור מנהיגי קהילה כדי לעזור להם להתמודד עם מתחים גזעיים.


במהלך אחת מהסדנאות האלו, שלושה משתתפים סקרנים נכנסו לפגישת התחקיר הפרטית של החוקרים וביקשו להיות צופים. למרות שהדבר הפתיע אותו בהתחלה, לוין התעניין ברעיון של ישיבת הצופים ונקודת המבט שלהם על דיוני החוקרים. הכללה בלתי צפויה זו של צופים חיצוניים בדיונים של החוקרים נחשבת למוצא של טכניקת האקווריום.


לווין ועמיתיו לא ביקשו להמציא שיטת דיון חדשה, אלא נתקלו בפורמט של אקווריום ממש במקרה. האקווריום איפשר לצופים לקבל מבט מבפנים על תהליכי החשיבה של הקבוצה, מה שלוין מצא יעיל לקידום דיאלוג ושיתוף פעולה בין קבוצות. הטכניקה אומצה והתפשטה מאוחר יותר על ידי חוקרים ומחנכים אחרים כדרך יעילה לקדם דיונים קבוצתיים ולכלול מגוון נקודות מבט.מקור השם "Fishbowl" נובע מהמבנה הוויזואלי של המתודה, שבה קבוצת משתתפים קטנה יושבת במרכז ומדברת, בעוד השאר יושבים מסביב כמו דגים באקווריום.


הרעיון מאחורי מתודת אקווריום הוא לאפשר דיון פתוח וממוקד בין המשתתפים, תוך שמירה על מבנה שמאפשר לכל קול להישמע. המתודה מסייעת למנוע מצבים בהם שיחות נשלטות על ידי מיעוט המשתתפים, ומאפשרת למשתתפים להיכנס ולצאת מהדיון בצורה טבעית וללא לחץ.


תהליך העבודה :


שלב ראשון-בחירת נושא משמעותי לדיון

כאן יש שתי אפשרויות:

 • הגדרה מראש עם מזמיני הסדנה על נושא "בוער" ורלוונטי לקבוצה.

 • בחירת הנושא יחד עם הקבוצה במהלך המפגש. באופן אישי אני מעדיף את האפשרות השניה, מתוך הנחה שהנושא שיתגבש בחדר יחד עם הקבוצה יהיה הכי אמיתי לקבוצה וגם משקף את הפילוסופיה שעומדת בבסיס המתודה.


שלב שני- יצירת מבנה פיסי של אקווריום

 • בדר"כ נהוג לשים בין 4-6 כיסאות במעגל הפנימי ואת שאר הכיסאות כמעגל חיצוני של המשתתפים המתבוננים פנימה.

 • אני נוהג להוסיף גם כיסא ריק במעגל הפנימי. הכיסא הריק מהווה אמירה לקבוצה. הכיסא הריק בא להזכיר את אותה דעה או תפיסה שלא קיימת בחדר במהלך הדיון, ומחכה להישמע.

 • להגדיר מספר עקרונות ליבה לפני שמתחילים בדיון: הקשבה פעילה, לא להיכנס לדברי אחרים, לנסות להבין את נקודת המבט של האחר לפני שאציג את נקודת המבט שלי.


שלב שלישי- הדיון עצמו

 • הקבוצה במעגל הפנימי מתחילה לדון בנושא. הקבוצה במעגל החיצוני צופה במתרחש ורושמת לעצמה הארות. מי שיושב במעגל החיצוני לא משתתף באופן פעיל בדיון של המעגל הפנימי.


 • מומלץ מאוד לתת לכל משתתף במעגל החיצוני עוגן שישמש אותם בתהליך. למשל- לחלק לכל משתתף דף עם מספר שאלות שמכוונות לאופן שבו מתנהל הדיון במעגל הפנימי. באיזו מידה כל הקולות במעגל באים לידי ביטוי? האם יש תופעות של השתלטות על דיון? שאלות על התפתחות הדיון ועל רמת ההקשבה בין המשתתפים.


 • במהלך הדיון יש תחלופה בין חברי המעגל הפנימי והמעגל החיצוני. בדר"כ זה נעשה כאשר משתתף מהמעגל החיצוני נוגע בכתפו של משתתף במעגל הפנימי והם מחליפים תפקיד. המלצה בעניין זה- כדאי למנחה להגדיר זמן מסוים בתחילת האקווריום שבו המעגל הפנימי נשאר קבוע, כדי להתחיל את התחלופה אחרי שיש התפתחות ראשונית במעגל.


שלב רביעי- סיכום ורפלקציה

 • חשוב להשאיר מספיק זמן לשלב זה, המהווה עיבוד של תהליכי החשיבה שהתפתחו באקווריום, כמו גם לתהליכים הרגשיים והחברתיים שבאו לידי ביטוי.


 • לבקש מחברים ששהו זמן רב במעגל החיצוני לשתף את נקודת המבט שלהם על דרכי השיח של המעגל הפנימי. לנסות להגיע לתיאור מארגן משותף של התפתחות החשיבה שהתהוותה במהלך הפעילות.


 • לשים לב לא להיגרר למצב שבו שלב זה הוא המשכו של הדיון רק בתצורת רפלקציה. זה לא המקום להמשיך את הדיון על הנושא, אלא לחשוב יחד מה למדנו מתוך חווית ההידברות והצפיה. מה למדנו גם על הנושא, ולא פחות חשוב, על עצמנו כקבוצה וכצוות.השיטה יכולה להתאים למגוון רחב של ארגונים ומצבים. היא לא מתאימה בקבוצות ובצוותים שנמצאים בתוך סכסוך/מאבק. במצב כזה יהיו משתתפים ש"שינצלו" את האקווריום להמשך המאבק באמצעים אחרים.


בתכניות של פיתוח מנהלים, מומלץ ששיטת האקוורים תופיע בחצי השני של התכנית, כדי לבסס לפני כן את הביטחון הפסיכולוגי בין המשתתפים וכמובן במערכת היחסים עם המנחה.


מתודה בעלת עוצמה ומומלצת למיטיבי לכת :)סיימנו את הסדרה של פרקטיקות דיאלוגיות. יש כמובן מגוון רחב של פרקטיקות שלא באו לידי ביטוי בסדרה הנוכחית: חקר מוקיר, חקר עתיד, אי כנס, ועוד. אני מזמין את כל מי שמעוניין בפ.א.י להמשיך את הסדרה ולשתף פרקטיקות דיאלוגיות נוספות. אפשר לעשות זאת בצורת בלוג, מאמר, קישור להדרכה על הכלי. כל דבר שימשיך ויעשיר לחברים את ארגז הכלים המתודי.


נתראה בחמישי ב-17:00 בשבוע הבא


סופ"ש מצוין!


חבר הנהלת פ.א.י ומוביל "סיירת החברים" של העמותהComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page