top of page

מהישרדות לצמיחה - ההזדמנות הבלתי רגילה של הנורמלי החדש

ב12 לינואר התכנסנו כקהילה של יועצים ארגוניים כדי ללמוד יחד איך להתמודד עם המציאות החדשה אחרי מגפת הקורונה, בהנחיית ד"ר אמיר כפיר ופרופ' גלית עילם. במפגש העלינו אתגרים בעבודה במצב הנוכחי, זיהינו את מקורות הכוח שמצאנו בתוכנו בתקופה, ויצרנו תכניות שיכולות למנף את התקופה כדי ליצור חדשנות ויצירתיות בעבודה שלנו. כדי לעשות כך השתמשנו בפרדיגמה של האוקיינוס הכחול וניתוח שוק כולל הלקוחות, המוצרים והשירותים תוך חיבור לאזורים אפשריים של שיתוף פעולה.


הינך מוזמן/ת לצפות במפגש הלמידה, ולראות כיצד את/ה יכול/ה לנצל את ההזדמנות של העולם המשתנה.


ב12 לינואר התכנסנו כקהילה של יועצים ארגוניים כדי ללמוד יחד איך להתמודד עם המציאות החדשה אחרי מגפת הקורונה, בהנחיית ד"ר אמיר כפיר ופרופ' גלית עילם. 

במפגש העלינו אתגרים בעבודה במצב הנוכחי, זיהינו את מקורות הכוח שמצאנו בתוכנו בתקופה, ויצרנו תכניות שיכולות למנף את התקופה כדי ליצור חדשנות ויצירתיות בעבודה שלנו. כדי לעשות כך השתמשנו בפרדיגמה של האוקיינוס הכחול וניתוח שוק כולל הלקוחות, המוצרים והשירותים תוך חיבור לאזורים אפשריים של שיתוף פעולה. 


הינך מוזמן/ת לצפות במפגש הלמידה, ולראות כיצד את/ה יכול/ה לנצל את ההזדמנות של העולם המשתנה.


מפגש ראשון
מפגש שני
Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page