top of page

מרימים מסך: גישה קונטקסטואלית ממוקדת יחסים לטרנספורמציה של יחסים וקונפליקטים

רקע:

אנו חיים במציאות רוויית שסעים, קונפליקטים הרסניים, ואתגרים מורכבים שגדלים מהר יותר מיכולת החשיבה והלמידה שלנו. מה הפתרון? האם עלינו לפתח יכולות הבנה מורכבות יותר? להאיץ את ההתפתחות האישית שלנו? לשפר את מה שאנחנו עושים? לרכוש יותר כלים? במפגש נחשוף יחד אלמנטים מתחת לפני השטח ונבחן את הצורך בשינוי של מה שאנחנו יודעים ואיך שאנחנו יודעים- התודעה שלנו באשר לרצוי ולמצוי, והצורך בשינוי הרגלי חשיבה והתנהגות בלתי נראים שפוגמים ביכולת לפתח הרגלים אפקטיביים ופתרונות מורכבים. 


מה במפגש:

חלקו הראשון של המפגש יוקדש להרחבת ההבנה של תופעת הקונפליקט וחסמים, ברובם סמויים, המעצבים את תפיסתו ועקב כך התנהגותנו. בחלק השני יוצג ויתורגל מודל רפלקטיבי שבאמצעותו ניתן להרחיב את ההבנה של קונפליקט ולאפשר לממש את ההזדמנות שבסיטואציה. ניתן להיעזר במודל כפרטים וכאנשי מקצוע וככאלה המסייעים לאחרים בהתמודדות אפקטיבית עם המפגש עם שונות קונפליקטים.על המנחה:

ד״ר צפנת פלג-בקר היא פסיכולוגית חברתית שחוקרת ומקדמת טרנספורמציה של יחסים וקונפליקט באמצעות מודלים רפלקטיביים בשילוב שינויים מערכתיים. יש לה דוקטורט ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית עם מומחיות בטרנספורמציה של קונפליקטים ותואר שני נוסף בתקשורת. משימתה המרכזית היא לסייע ביצירת יחסים דיאלוגים משמעותיים וסביבות מכלילות שונות (Diversity & Inclusion) דרך חשיפה ושינוי הטיות (biases) והרגלים שחוסמים קבלת החלטות אפקטיבית ויוצרים יחסים דסטרוקטיביים. היא מגשרת, מאמנת ומנחה מנהלים ואנשי מקצוע ומלמדת אוכלוסיות הטרוגניות ניהול קונפליקטים ומשא ומתן, כולל מנהלים בכירים בתוכנית לתואר שני (MBA)  במנהל עסקים. צפנת פיתחה ומלמדת תכנית מנהיגות מכלילה-שיתופית (Inclusive-Collaborative Leadership), בין היתר מנהיגי דת ופעילים חברתיים בישראל. היא עבדה עם מנהיגים חברתיים ופוליטיקאים באפריקה, מנהלים בארה״ב, וכיום תומכת בעבודה רפלקטיבית של מגשרים בהולנד ובאירלנד. היא פעילה בארגונים בינלאומיים לחקר וקידום הדיאלוג ומשמשת כיו״ר לשיתופי פעולה ויוזמות דיאלוגיות ב International Academy of Professional Dialogue.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page