top of page

פיתוח ארגוני בר קיימא - הפער בין הרצוי למצוי אצל היועצים הארגוניים

מוביל המפגש: ד"ר אבשלום אדם

אחראית המפגש: איריס שדה רסלר

יום חמישי 9.2.23 בשעות: 18:30 - 20:00


מטרת המפגש: 

העלאת מודעות לשינוי בארגז הכלים של היועצת הארגונית בפיתוח ארגוני בר קיימא.


במה נעסוק? 

בהשפעת משבר שינויי האקלים הכפר הגלובאלי חווה שינויים מרחיקי לכת.  התמודדות עם המשבר מציגה אתגרים מורכבים לאנשי הכפר. חלק מהמענה לאתגרים אלו בא לידי ביטוי בשינוי מדיניות ציבורית גלובאלית ולוקאלית המשנה את כללי המשחק. כללי המשחק מגדירים מחדש את הציפיות מהפעילות של ארגונים עסקיים וציבוריים.  בהתאם לכך משתנה תפיסת היכולות והצרכים של הארגון הציבורי והעסקי להתמודד עם האתגרים הללו.  

פיתוח בר קיימא הוא הגישה המרכזית שנבנתה לצורך התמודדות עם משברי האקלים והשינויים של מעשי האדם למרחב.  הצרכים הארגוניים הכפופים לשינויים הגלובליים והרגולטורים או לשינוי הציפיות של שחקנים שונים בשוק בשווקים הכלכליים והפיננסים מחייבים ארגונים לתת מענה הולם תוך כדי הפעילות כדי להתאים עצמם למציאות המשתנה, כדי לשפר את  יכולותיהם לשרוד ולצמוח. 

פיתוח ארגוני בר קיימא היא גישה שתפקידה לתת כלים ליועצים למתן מענה ייעוצי לארגונים המתמודדים עם אתגרים אלו. יכולתם של היועצים להתייחס לשינויים הנדרשים בארגון צריכה להשתלב עם יכולות של יועצים שהמומחיות שלהם היא סביבתית, פיננסית כלכלית וכד'.  

מתוך ההנחה שייעוץ לקבוצות עובדים או מנהלים בתחומי תוכן שונים בוודאי אינו יכול להיעשות בואקום, חובה על היועצים הארגוניים להרחיב את הידע והכלים שלהם.

לכן,  חייבים היועצים הארגוניים להיות מודעים לדרישות השונות שיש לארגונים בנושא פיתוח בר קיימא, דרישות העשויות להשפיע על תכני הייעוץ והלקסיקון של היועצים  מעבר לכך, יש פעילויות של פיתוח בר קיימא שיכולות להיות חלק מכלי ייעוצי נוסף שיכולים לבנות היועצים הארגוניים כדי לענות על צרכים הקשורים לשינוי אקלים ותרבות ארגונית בשילוב עם מענים של יועצים אחרים ו/או סינרגיה עם דרישות כלי הטמעה של שינויים וצרכים לדיווח ארגוניים בתחום קיימות.

מהלך המפגש:

בחלקו הראשון של הוובינר נשוחח תוך הצגת מספר סיפורי מקרה ונדגים כיצד שינויים הקשורים למשבר האקלים ולאתגריו משנים את דרישות השווקים ומשפיעים על יכולות וצרכי הארגון המתמודד עם שינויים אלו.

בחלקו השני של הוובינר נסביר כיצד יכולים היועצים הארגוניים לתת אחד משני סוגי מענים לצרכים החדשים של ארגונים המתמודדים עם השינויים שיאפשרו הן לארגונים והן ליועצים להצליח בפעילותם. סוג ראשון של מענה, קשור במודעות והבנה כללית של קיימות והשפעתה על הארגון.  סוג שני של מענה, הוא התמקצעות של היועצים הארגוניים בכלים של פיתוח בר קיימא, ותוספת כלים לארגז הכלים המקצועי של היועצים.


על מוביל המפגש:

ד"ר אבשלום אדם: יועץ בניהול ערכים לארגונים, אתיקה עסקית, ESG, פיתוח תוכניות לימודים להשכלה הגבוהה ופיתוח ארגוני בר קיימא  ethics.co.il.

יועץ, חוקר ומרצה למעלה מ- 20 השנים האחרונות בפיתוח וניהול ערכים בארגונים מכל הסקטורים, הציבורי, הפרטי והחברה האזרחית.

חבר בהנהלת פ.א.י ויו"ר ועדת האתיקה של פ.א.י.


על אחראית המפגש:

איריס שדה רסלר: יועצת ארגונית מומחית במנהיגות קשובה. יוצרת מודל "מנהיגות בששת החושים". מנחת "ריטריט מודעות ניהולית"  להנהלות בכירות ומורה ליוגה. 

מרצה ,מנחה ומאמנת במודלים של ניהול ומנהיגות מערביים המשולבים בתיאוריות מהמזרח איריס מלווה מנהיגות ומנהיגים להשגת יעדים עסקיים, הגשמת חלומות מקצועיים ומציאת הייעוד האישי. איריס שייכת לצוות הפיתוח המוביל של ארגון קפיטליזם קשוב. 

חברה בהנהלת פ.א.י וראש תחום פ.א.י למידה.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page