top of page
baner 1803_262 px.jpg

פ.א.י למידה - וובינרים 

באזור זה תוכלו לראות הקלטות של מפגשי למידה (וובינרים) שונים. 

מפגשים אלו נפתחו לציבו הרחב כדי לעודד למידה וערך למתעניינים

1
2
bottom of page